Výstava Kostel sv. Anny u Horšovského Týna

Ve dnech 1. května – 27. října 2014 se uskutečnila fotografická výstava

Kostel sv. Anny u Horšovského Týna.

Na fotografiích z archivů Národního památkového ústavu byl představen kostel pozdně gotického založení, jenž má ve studiu příměstských poutních míst v českých zemích v 16. až 18. století značný význam už pro své velké stáří. V době konání výstavy se nacházel v nedobrém stavu a bez využití, což platí i pro drobnější stavby v jeho bezprostředním okolí (např. rodinnou hrobku Trauttmansdorffů). Výstava se proto stala i kulturně historickým příspěvkem do diskuze o budoucnosti památky a péče o ni.