Oddělení dokumentačních fondů a knihovny

Oddělení spravuje odborné dokumentační sbírky a knihovní fond a provádí naplňování příslušného evidenčního systému. Podílí se na zpracování oborové bibliografie. Zajišťuje badatelský servis.

Dokumentační sbírky pracoviště jsou podle svého charakteru shromažďovány a zpřístupňovány v těchto badatelnách:

 

Archiv plánů, projektů, průzkumů a restaurátorských zpráv

Jedná se o specializovaný archiv pro vybrané druhy dokumentace.

služby Archivu

 

Fotoarchiv

Fotoarchiv je specializovaná analogová a digitální fototéka památkového fondu. Zajišťuje také digitalizaci fotodokumentace.

služby fotoarchivu

 

Knihovna

Knihovna zajišťuje provoz základní knihovny se specializovaným fondem pro oblast památkové péče. Veřejnost může knihovnu využívat v prezenčním badatelském režimu.

služby knihovny

 

Spisovna

Ve spisovém archivu je ukládána především odborná korespondence související s výkonem památkové péče.                                       

služby spisovny

Mgr. Karel Matásek

  • vedoucí oddělení
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 377 360 926
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Plzni
Prešovská 171/7, Plzeň 30100