Odbor evidence, dokumentace a informačních systémů

Odbor evidence, dokumentace a informačních systémů se zabývá poznáváním památkového fondu a shromažďováním informací o jednotlivých nemovitých i movitých památkách a památkově chráněných územích.

Odbor zajišťuje evidenci a dokumentaci památkového fondu, poskytuje informace o něm, podílí se na vzniku dokumentačních sbírek a zpřístupňuje tyto sbírky badatelům. Vede specializované dokumentační fondy – knihovny, archivy a spisovny. Zajišťuje činnost Regionální komise pro posuzování návrhů na prohlášení věci za kulturní památky. Podílí se také na vědecko-výzkumné činnosti NPÚ, na prezentaci činnosti NPÚ a památkového fondu, na pořádání přednášek, seminářů, výstav a obdobných akcí.

 


Odbor je členěn na dvě oddělení:

Mgr. Veronika Pilná, Ph.D.

  • vedoucí odboru
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 377 360 932, 702 905 165
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Plzni
Prešovská 171/7, Plzeň 30100
Absolventka Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, obor Evropská kulturní studia (2008) a Historické vědy – etnologie (2016, Ph.D.). Od r. 2009 zaměstnána v Národním památkovém ústavu, územním odborném pracovišti v Plzni. Funkci vedoucí odboru evidence, dokumentace a informačních systémů na uvedeném pracovišti zastává od r. 2020. Věnuje se výzkumům, průzkumům, dokumentaci a evidenci movitých památek, zejména mobiliárních fondů ve správě Národního památkového ústavu. Dále se odborně specializuje na hmotnou kulturu a dějiny každodennosti. V oboru svého odborného zájmu publikuje.