Plzeňský kraj má dvě památky nominované na udělení ceny Patrimonium pro futuro

Na cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro za rok 2019 byly plzeňským pracovištěm NPÚ nominovány dva počiny v oblasti památkové péče. Veřejnost může online hlasováním rozhodnout o vítězi zvláštní ceny Památky děkují.

Jako každý rok, tak i v letošním roce byli představeni kandidáti na udělení ceny Patrimonium pro futuro. Cílem ceny, udělované od roku 2014 Národním památkovým ústavem, je zhodnotit a ocenit pozitivní příklady a počiny v oblasti památkové péče. Odborná porota vybírá vítěze v jednotlivých kategoriích: obnova památky, restaurování; objev, nález roku; prezentace hodnot; záchrana památky. Veřejnost má možnost podpořit kterýkoliv z návrhů a zvolit vítěze zvláštní ceny Památky děkují. 

Územní odborná pracoviště navrhují každoročně po dvou kandidátech. Za Plzeňský kraj byli NPÚ, ÚOP v Plzni, v letošním roce nominováni:

  • restaurátoři MgA. Jiří Suchan a ak. mal. Jan Frühauf, a to v kategorii Obnova památky, restaurování, za restaurování nástěnných maleb v kostele sv. Mikuláše v Potvorově,
  • Pavel Bambásek, vlastník zámku Hlavňovice, v kategorii Záchrana památky.

 

Pavel Bambásek zakoupil zámek Hlavňovice (okres Klatovy) v roce 2015 v havarijním stavu. Zámek byl postaven nejspíše na místě bývalé tvrze před rokem 1681 a přestavěn v závěru 18. století. Náleží k němu bývalá zámecká kaple, sýpka, čeledník, chlévy, hospodářský objekt, stodola a park. Areál byl dříve využíván k hospodářským účelům a vlivem dlouhodobě zanedbané údržby se zámek a některé hospodářské budovy ocitly na seznamu ohrožených památek. Novému vlastníkovi se v letech 2016-2020 podařilo obnovit střešní plášť zámku, propadlé stropy a stavební výplně a zajistit tak objekt proti dalšímu chátrání. V letošním roce je plánováno dokončit základní zajištění objektu a následně zahájit rekonstrukci interiérů. Po dokončení rekonstrukce bude zámek i park zpřístupněn široké veřejnosti.

 

Restaurátoři MgA. Jiří Suchan a ak. mal. Jan Frühauf provedli odbornou obnovu středověkých figurálních nástěnných maleb v presbytáři kostela sv. Mikuláše v Potvorově (okres Plzeň-sever). Unikátní románský kostel byl postaven asi v poslední třetině 12. století, později doplněn přístavbami a částečně upraven. Malby pocházejí ze dvou historických fází, románské z období kolem roku 1250 a gotické z druhé poloviny 15. století. Objeveny byly v důsledku poškození omítek bleskem v roce 1898. Po průzkumu v roce 2016 bylo zahájeno restaurování; práce trvaly tři roky. Kostel patří k nejstarším církevním památkám na našem území a spolu s dochovanou malířskou výzdobou se řadí mezi přední sakrální objekty západních Čech.

 

 

Obě tyto nominace včetně fotografické dokumentace jsou publikovány na adrese: https://www.npu.cz/pamatky-dekuji, kde může veřejnost online hlasováním podpořit svého favorita. Hlasovat lze do 15. srpna. Ceny budou slavnostně předány 14. října v Národním muzeu v Praze.

Kontakt: Jaroslava Kováčová, redaktor, kovacova.jaroslava@npu.cz, tel. 603100818

Fotografie ke stažení