Medailonek ředitele

Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.

V roce 1994 dokončil studium oborů filozofie a historie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V letech 1998–2004 absolvoval postgraduální doktorské studium v oboru středověké výtvarné umění na Filozofické fakultě UK Praha (prof. M. Homolka) a v letech 2008–2012 postgraduální doktorské studium v oboru středověké výtvarné umění na katedře dějin umění Univerzity Palackého v Olomouci (prof. I. Hlobil).

Od roku 1991 pracoval pro Státní památkový ústav České Budějovice postupně jako referent, vedoucí uměleckohistorického oddělení, náměstek ředitele pro výkon památkové péče (2006), ředitel územního odborného pracoviště (2007). Od 1. 1. 2013 byl jmenován ředitelem územní památkové správy v Českých Budějovicích.

Vedle dalších profesních aktivit se jako člen realizačních týmů podílel na projektech restaurování fasád Horního hradu v Českém Krumlově (cena Europa Nostra 2008), restaurování klášterního areálu ve Zlaté Koruně, restaurování zámku Kratochvíle, dále na obnově fasád zámku Hluboká, restaurování sgrafitových fasád měšťanských domů ve Slavonicích nebo restaurování středověkých kostelů v zaniklých obcích někdejšího pohraničního pásma v jižních Čechách (např. Cetviny, Polná, Boletice). Působil jako hlavní manažer projektu Hradní muzeum Český Krumlov 2009–2011, je iniciátorem dlouholetého projektu NPÚ Po stopách šlechtických rodů a autorem dvou jeho etap (Rožmberský rok 2011 s výstavou Rožmberkové ve Valdštejnské jízdárně v Praze 2011 a Velká hradozámecká inventura 2015 s výstavou Hrady a zámky objevované a opěvované v Jízdárně Pražského hradu).  Byl spoluřešitelem vědeckovýzkumného projektu Ministerstva kultury ČR NAKI s názvem Každodenní život a kulturní vliv aristokracie v Českých zemích a ve střední Evropě v kontextu veřejně přístupných historických sídel ve správě Národního památkového ústavu – instalace, prezentace, aplikace, 2010–2015.

Na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích zaštiťuje výuku v oborech dějiny památkové péče, metodologie restaurování architektury, kamenosochařských děl a nástěnných maleb. Je členem Českého národního komitétu ICOMOS. Dlouhodobě se věnuje specializovanému výzkumu středověkých nástěnných maleb a renesančních sgrafit.

Publikační činnost