Poradní orgány

Poradní orgány, jejichž členem je (nebo může být) i jiná osoba než zaměstnanec NPÚ, včetně personálního obsazení. Poradními orgány nejsou pracovní skupiny a komise zřízené ad hoc nebo s členstvím vyhrazeným pouze zaměstnancům NPÚ.

INTERNÍ RADA ŘEDITELE NPÚ, ÚPS v Českých Budějovicích k otázkám obnovy památek ve správě NPÚ

PŘEDSEDA:

Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.

Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích

TAJEMNÍK:

Mgr. Dana Štarmannová

Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích

ČLENOVÉ:

Mgr. Stanislava Beránková

Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích

Bc. Marek Hanzlík

Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích

Mgr. Pavel Macků

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Telči

Ing. Josef Masaryk

Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích

PhDr. BcA. Martin Pácal

Národní památkový ústav, generální ředitelství

Ing. Oldřich Pešek

Národní památkový ústav, generální ředitelství

Mgr. Petr Sokol

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Plzni

Ing. Daniel Šnejd

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích

Komise pro nabývání movitých předmětů kulturního dědictví

PŘEDSEDA:

 

TAJEMNÍK:

 

ČLENOVÉ:

Ing. Lucie Bláhová

Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích

PhDr. Pavel Hájek

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích

Mgr. Milena Hajná, Ph.D., M. A.

Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích

Mgr. Veronika Pilná, Ph.D.

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Plzni

Mgr. Andrea Šleichrtová

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Telči