O nás

Územní památková správa v Českých Budějovicích pečuje o památky v Jihočeském kraji, Plzeňském kraji a v Kraji Vysočina. 

Od 1. 1. 2013 zajišťuje českobudějovická územní památková správa odbornou péči, zpřístupňování a prezentaci 30 významných památkových areálů ve třech krajích – Jihočeském, Plzeňském a Kraji Vysočina. Dva jsou zapsané na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO (historické jádro Českého Krumlova a historické jádro Telče), 27 bylo prohlášeno za národní kulturní památky a 3 objekty jsou chráněny jako kulturní památky.