Naše projekty

Jsme řešiteli následujících grantových projektů

 

Projekt Studijní depozitáře mobiliárních fondů vytvořil v plaském klášteře kvalitní podmínky pro mobiliární fondy, které se z různých důvodů nedostaly do expozic hradů a...

Obnova mnoho let nevyužívaného a zároveň nejcennějšího jádra hradu a zámku, součást památky UNESCO. Vybudování nového hradního muzea s neopakovatelnou atmosférou...

Posláním projektu bylo především uchování evropského kulturního dědictví, tedy ochrana a obnova nemovitého kulturního dědictví. Hlavním cílem projektu se stala komplexní...

Předmětem podpory byla regenerace zeleně zámeckého parku státního zámku Kozel. V rámci realizace akce bylo provedeno odstranění, ošetření a výsadba dřevin a založení...

Přemětem podpory byly sadovnické úpravy jižního a severního parteru v areálu kladrubského kláštera. V rámci realizace akce bylo provedeno odstranění a výsadba dřevin,...

Předmětem podpory je stabilizace a obnova stávajících porostů na území památkově chráněného zámeckého parku v Jaroměřicích nad Rokytnou. V rámci realizace akce bude...