Naše projekty

Jsme řešiteli následujících grantových projektů

 

Hlavním cílem projektu je zachování, ochrana a rozvoj národní kulturní památky zapsané na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO, státního zámku Telč. Především...

Cílem projektu je pokračovat v záchraně a obnově klášterního komplexu. Prioritou je oprava objektů se zhoršeným stavebně-technickým stavem, který je v několika místech...

Smyslem projektu je vyřešit především havarijní stav budov Starého opatství a Nové prelatury, a to včetně fasád, dvora a okolních ploch. Hlavní aktivity projektu se...

Obsahem projektu je kompletní revitalizace národní kulturní památky Selský dvůr v Plzni-Bolevci a její zpřístupnění návštěvníkům ve standardním režimu. Konkrétními...

Projekt je zaměřen na řešení stavebně-technického stavu části národní kulturní památky zámek Vimperk, konkrétně tzv. Horního zámku, jenž je nyní v zanedbaném až...

Předmětem podpory byla obnova zámeckého parku v k. ú. Telč. V rámci realizace akce bylo provedeno kácení, ošetření a výsadba dřevin a regenerace trávníkových ploch.