3D model kostela sv. Petra v Olomouci

Archeologům olomouckého pracoviště Národního památkového ústavu se ve spolupráci s autorem projektu Bastionka Olomouc podařilo rekonstruovat původní pozdně gotickou podobu kostela sv. Petra v Olomouci.

Kostel sv. Petra na Předhradí (též Petrském návrší) byl nejstarším olomouckým kostelem zmiňovaným v písemných pramenech, protože u něj bylo roku 1063 obnoveno moravské biskupství. Iniciativou biskupa Jindřicha Zdíka byl roku 1141 biskupský stolec od kostela sv. Petra přenesen k nově postavenému chrámu sv. Václava. Kostel sv. Petra se poté stal farním až do svého zboření roku 1792. Zbytky základů chrámu byly opakovaně odkryty během výstavby školní budovy Elisabethina v letech 1901–1902 a v rámci archeologického výzkumu tehdejšího Státního archeologického ústavu v Praze v roce 1948. Jednalo se o vůbec první profesionální archeologický výzkum v Olomouci. Nejnověji byly základy petrského kostela odhaleny archeologickým výzkumem během rekonstrukce budovy děkanátu Filozofické fakulty Univerzity Palackého v letech 2015–2017. Půdorys kostela byl následně vyznačen v dlažbě nádvoří budovy děkanátu na Křížkovského ulici č. 10. Výzkumem však bylo zjištěno, že základy kostela jsou až z pozdně gotického období a jeho raně středověký předchůdce zřejmě stával nedaleko, pravděpodobně v jihovýchodním nároží Tereziánské zbrojnice. Z archeologických zjištění a z rekonstruovaného půdorysu kostela provedeného podle realizovaných výzkumů vyplývá, že se jednalo o kostel s lodí téměř čtvercovitého půdorysu. Presbytář byl ukončen polygonálním závěrem. V ose západního průčelí se nacházela hranolová věž čtvercového půdorysu. Stavba byla doplněna opěrným systémem tvořeným kolmými i diagonálními opěráky. Na základě rekonstruovaného půdorysu (autoři: Mgr. Hana Dehnerová, dr. Pavel Šlézar), vedut a dalších dobových vyobrazení vytvořil Akad. arch. Jan Velek základní prostorový model kostela sv. Petra. Ten byl dále ještě precizován dalšími odborníky z NPÚ na stavební historii objektů (Mgr. Ondřej Belšík a Mgr. Tomáš Vítek). Na základě všech dostupných podkladů následně vytvořil rtm. Bc. Petr Hofman, tvůrce projektu Bastionka Olomouc, virtuální hmotovou rekonstrukci a vizualizaci podoby kostela sv. Petra v pozdní gotice.

 


rtm. Bc. Petr Hofman, Bastionka Olomouc https://www.facebook.com/BastionkaOlomouc

Fotografie ke stažení

Soubory ke stažení

TZ kostel sv. Petra.doc
DOC (64,50 KB)
kostel sv Petra.mp4
MP4 (45,90 MB)

Související kontakty

Mgr. Hana Dehnerová

  • archeolog
  • 585 224 156, 724 663 749
  • Michalská 252/3, Olomouc
Nepodléhá CC

PhDr. Pavel Šlézar, Ph.D.

  • vedoucí odboru
  • 585 224 156, 602 571 770
  • Michalská 252/3, Olomouc

Vlastimil Staněk

  • redaktor
  • 585 204 134, 725 718 061
  • Horní náměstí 410/25, Olomouc