Vítězství zvláštního ocenění Památky děkují je v rukou veřejnosti

Z krajského kola olomouckého územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu postupuje do celostátního klání o Cenu NPÚ Patrimonium pro futuro do kategorie prezentace hodnot Výstavní cyklus Muzea umění Olomouc zaměřený na restaurování výtvarných děl.

V roce 2001 zahájilo Muzeum umění Olomouc výstavou Sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci sérii tzv. restaurátorských výstav Arcidiecézního muzea Olomouc. Ty si kladou za cíl představovat veřejnosti významná díla zejména staršího umění, která prošla aktuální restaurátorskou obnovou. Do roku 2019 se uskutečnilo celkem 15 takových výstav, dvě z nich právě v loňském roce. Byly věnovány souboru maleb křížové cesty z kostela v Orlici a pozdně gotickému oltáři z Kopřivnice.

Výstava Křížová cesta z Orlice byla věnována prezentaci a restaurování obrazového souboru čtrnácti zastavení křížové cesty, který v roce 1759 namaloval pro kostel Nanebevzetí Panny Marie v Orlici u Letohradu vídeňský malíř Johann Wenzel Bergl (1719–1789). Restaurování obrazů se chopili dlouholetí spolupracovníci Muzea umění, manželé Šárka a Petr Bergerovi. Jejich renovace pomohla obnovit mimořádně expresivní rukopis malíře i výraznou barevnost obrazů.

Výstava Oltář z Lubiny se zaměřila na prezentaci a restaurování významné památky pozdně gotického slezského malířství přelomu 15. a 16. století, objevené roku 2014 v sakristii farního kostela sv. Václava v Kopřivnici. Oltářní křídla byla těžce poškozena ohněm a nesla stopy několika přemaleb, přičemž ta nejrozsáhlejší pocházela z 19. století, proto se muzeum rozhodlo malby restaurovat. Práce byla svěřena opavské restaurátorce Romaně Balcarové. Velmi náročný proces obnovy trval dva roky, protože samotné dřevěné desky, na nichž je malba nanesena, byly rozklížené. Dnes je oltář součástí stálé expozice Arcidiecézního muzea Olomouc.

K oběma výstavám muzeum vydalo stejnojmenné odborné katalogy. Cyklus výstav o umění a jeho restaurování je tradičně spojen s vydáváním doprovodných odborných publikací nebo dokumentárních filmů, které se věnují nejen uměleckohistorickému zhodnocení prezentovaných děl, jejich autorům, dobovému kontextu či prezentaci nejnovějších poznatků o daném díle, ale také představení často velmi náročných procesů jejich obnovy. Za realizaci pěti restaurátorských výstav a doprovodných katalogů dokumentujících obnovu významných památek z fondu starého umění na Moravě, které se konaly v letech 2004 až 2008, obdrželo Muzeum umění Olomouc již v roce 2009 mezinárodní ocenění v oblasti památkové péče – cenu Evropské unie za významný počin v oblasti ochrany a péče o kulturní dědictví (Europa Nostra Award). I po tomto vynikajícím ocenění však muzeum neustalo ve svých aktivitách a v nastaveném trendu nadále pokračuje.

Zatímco odborná porota vybírá vítěze v jednotlivých kategoriích (obnova památky, restaurování; objev, nález roku; prezentace hodnot; záchrana památky), může veřejnost v online hlasování podpořit některý z návrhů na cenu bez ohledu na soutěžní kategorii.

Hlasování probíhá na webu Národního památkového ústavu, kde naleznete všechny informace o tom, co se v loňském roce povedlo objevit, zachránit, obnovit nebo prezentovat a kdo se o to zasloužil. Vybrat lze pouze jednoho z 23 nominovaných. Vítěz kategorie Památky děkují bude vyhlášen spolu s ostatními výherci na slavnostním předávání cen 14. října v Národním muzeu v Praze.

Cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro s podtitulem Společenské ocenění příkladů dobré praxe vyhlašuje a uděluje NPÚ od roku 2014 ve snaze zhodnotit a vyzdvihnout, co se v oblasti památkové péče podařilo, a ocenit ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.

 

Národní památkový ústav je největší příspěvkovou organizací Ministerstva kultury ČR. Současnými zákony, zejména pak zákonem památkovým, je mu svěřena řada odborných úkolů v oblasti státní památkové péče. Poskytuje např. odborné podklady pro rozhodnutí výkonných orgánů, metodicky působí na sjednocení přístupů v oblasti záchrany a rozvíjení hodnot památkového fondu na území ČR a vede jeho soupis. Aktivně zasahuje do procesu prohlašování jednotlivých věcí, objektů i území kulturními památkami ČR a zajišťuje v rámci svých možností jejich dokumentaci. Územní odborné pracoviště v Olomouci zajišťuje činnost NPÚ s působností v Olomouckém kraji (okr. Jeseník, Olomouc, Prostějov, Přerov, Šumperk).

Fotografie ke stažení

Související kontakty

Vlastimil Staněk

  • redaktor
  • 585 204 134, 725 718 061
  • Horní náměstí 410/25, Olomouc