Zámek v Horním Maršově má provizorní střechu

Provizorní zakrytí střechy zámku v Horním Maršově | © NPÚ, ÚOP v Josefově, Vladimíra Paterová 2018

Nový vlastník zámku v Horním Maršově začal s obnovou prvními krůčky – před zimou nechal zakrýt střechu.

Zámek v Horním Maršově byl 19. srpna 2018 velmi poškozen požárem – shořely všechny střechy, na zadních křídlech zcela prohořely stropy mezi druhým a třetím podlažím, částečně prohořely i stropy mezi prvním a druhým podlažím. Zbylé dřevěné konstrukce byly částečně či zcela poškozeny požárem a následně také vodou z hašení požáru.

Ihned po požáru byla zahájena jednání s vlastníkem o zajištění objektu před zimou, po prodeji zámku se nový vlastník objektu k záchraně postavil velmi kladně. Statik Ing. Jan Chaloupský navrhl odstranit zničenou střešní krytinu (pozinkované plechy a lepenku), zbytky ohořelé střešní konstrukce, narušené komíny, zničené zdivo i další konstrukce, které zadržují vodu a vlhkost a způsobují vznik a růst plísní a dřevokazných hub. Navrhl také vyspravit díry ve stropech mezi prvním a druhým podlažím, zakrýt památkově nejcennější části objektu a jejich zabezpečení proti další destrukci během zimního období a odvodnit hydroizolaci tak, aby nedocházelo k přetěžování stropních konstrukcí vodou a sněhem. Nezbytné je i napojení objektu na elektřinu, vodovod a kanalizaci a oplocení celého areálu.

Navrhované práce byly průběžně konzultovány se zástupci státní památkové péče, obce Horní Maršov a s příslušným stavebním úřadem. Již je zakryta nejcennější barokní část zámku, ostatní tři křídla jsou vyklizena od poškozených konstrukcí, zadní křídlo, v němž se nachází hodnotné klenby, je také zakryto hydroizolačními pásy s odvodněním. Předpokládá se, že dojde k zakrytí stropních konstrukcí všech křídel a v roce 2019 bude zahájena obnova střech.