ÚOP v Josefově

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu


Požár zámku v Horním Maršově zničil střechu a část stropů

I přes rozsáhlé poškození zůstávají památkové hodnoty zachovány. Míru poškození se bude snažit josefovské pracoviště zdokumentovat v příštích týdnech.

Maršovský zámek nechal v roce 1792 postavit na místě panského domu císařský komoří Jan Bethold Schaffgotsch v pozdně barokním slohu s prvky nastupujícího klasicismu. Betholdův pravnuk Alfons Aichelburg zámek v roce 1869 rozšířil a přestavěl v novorenesančním stylu. Při této stavební úpravě byla také postavena asymetricky umístěná věž na jihozápadním nároží. Při poslední větší stavební úpravě nechali tehdejší majitelé Czernin-Morzinové v letech 1906–1910 přistavět centrální schodiště na jižním průčelí.

Od roku 1940 byla část zámku využívána Hitlerjugend. V roce 1945 byl zámek konfiskován, mobiliář byl odvezen do sběrny Národní kulturní komise, odkud se později některé předměty dostaly do zpřístupněných státních zámků. V roce 1947 jej získal místní národní výbor pro kulturní potřeby. V zámku byla nakonec zřízena internátní škola v přírodě, která ho využívala až do konce 80. let minulého století.

Zámek se stal kulturní památkou v roce 1964. Obec Horní Maršov jej prodala v roce 1997 do soukromých rukou. Po většinu doby byl nabízen k prodeji zájemcům s různými záměry na jeho využití, žádný se však nepodařilo realizovat. V posledních letech už byl zámek nejen bez využití, ale i bez základní údržby. Nicméně stavebně-technický stav zámku zůstal relativně dobrý, do objektu nezatékalo, okenní i dveřní výplně plnily svou funkci.

Požár, který vypukl v neděli 19. srpna ráno, zcela zničil veškeré střechy a část stropů. Národní památkový ústav se po zajištění zámku hasiči a policií bude soustředit na zdokumentování stávajícího stavu památky a zjištění míry poškození jeho památkových hodnot. Bude také všemožně napomáhat tomu, aby byly co nejdříve zahájeny práce na zajištění poškozených budov před zatékáním i před vstupem nepovolaných osob.

I když došlo k velmi silnému poškození zámku, je zřejmé, že historické zdivo, fasády a velmi pravděpodobně i řada prvků vnitřního vybavení zůstane zachována a stane se tak základem pro žádoucí a nezbytnou obnovu zámku. Základní podmínkou úspěšné záchrany zámku v Horním Maršově je nyní aktivní přístup vlastníka k rychlému řešení nastalé situace, především obnově zastřešení, neboť v horském regionu lze očekávat relativně brzký nástup vlhkého podzimního a zimního počasí. Z dlouhodobého hlediska bude klíčové nalezení adekvátního využití.