Podpořte svého favorita v hlasování o Cenu NPÚ Patrimonium pro futuro

Od dnešního dne až do pátku 14. září mohou milovníci památek v internetovém hlasování vybírat vítěze zvláštního ocenění Památky děkují, které je součástí již tradičního každoročního klání o Cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro.

Zatímco odborná porota vybírá vítěze v jednotlivých kategoriích (obnova památky, restaurování; objev, nález roku; prezentace hodnot; záchrana památky), může veřejnost podpořit některý z návrhů na cenu bez ohledu na soutěžní kategorii.

Na webu Národního památkového ústavu získají hlasující informace o tom, co se v loňském roce povedlo objevit, zachránit, obnovit nebo prezentovat a kdo se o to zasloužil. Hlasovat však lze pouze pro jednoho z navržených. Hlasování probíhá na webových stránkách NPÚ do pátku 14. září. Slavnostní vyhlášení se pak uskuteční 3. října na zámku v Jindřichově Hradci.

Cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro s podtitulem Společenské ocenění příkladů dobré praxe vyhlašuje a uděluje NPÚ od roku 2014 ve snaze zhodnotit a vyzdvihnout, co se v oblasti památkové péče podařilo, a ocenit ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.

Nominace za rok 2017 uzavřela pracoviště NPÚ počátkem května a do celostátního kola vyslala celkem 21 uchazečů.

 

Josefovské pracoviště nominovalo letos obec Kuks, Ing. Jana Chaloupského a Ing. arch. Libora Sommera za záchranu a obnovu ocelového příhradového mostu z 19. století v Kuksu.

Mosty staré či morálně dožilé často neposkytují potřebnou nosnost a jsou považovány za nebezpečné, nespolehlivé a obtížně opravitelné. Je vyvíjen silný tlak na jejich odstranění a nahrazení novými mosty, které spolehlivě splní veškeré požadavky. Vždy se tak děje na úkor historické konstrukce a zažitého obrazu místa, kterému historický most dodává nezaměnitelný a nenahraditelný charakter, upřesňuje důvody nominace právě této obnovy ředitel josefovského pracoviště Ing. Jiří Balský. Nýtovaný most v Kuksu přes řeku Labe označil statický posudek už v roce 2004 za havarijní. Navíc se zdálo, že most nemá žádného vlastníka, a proto nebylo dlouho jasné, kdo bude financovat opravu nebo nový most. K vlastnictví se přihlásila obec Kuks a v roce 2012 nechala zpracovat nový průzkum, který opět stav mostu označil za havarijní a samotný most jako téměř neopravitelný. Oponentní návrh, který později rozpracoval Ing. Jan Chaloupský, počítal s provozem pro pěší a cyklisty. Ing. Chaloupský však přišel s novým řešením, které by umožnilo i přejezd vozidla hasičského záchranného sboru. Do konstrukce mostu, o jehož historii svědčí dvě litinové tabulky umístěné na středu příhradové konstrukce s česko-německým nápisem Sestrujná železářská dílna a mostárna L. G. Bondy a synové, Praha-Bubna, byly vloženy dva Vierendelovy nosníky, které spolehlivě přenesou vozidlo požadované nosnosti. Vozidlo však nesmí z nosníků vybočit, proto vymezení zajišťují opracované dubové obruby. Dále navrhl zesílení mostu vložením doplňujících příčných výztuh. Pro snížení zatížení byla odstraněna ocelobetonová mostovka včetně asfaltových vrstev. Novou mostovku tvoří dubové hraněné trámy. Zkorodované prvky byly vyměněny, ale spoje jsou opět nýtové.

Velmi důležité je poznání, že ocelové nýtované mosty jsou opravitelné včetně užití historické techniky nýtování, dokonce je možné navýšit jejich únosnost a finančně vše může vyjít levněji než pořízení nového mostu.

Ve stejné kategorii – záchrana památky – jsou nominováni otec a synové Korčákovi za záchranu renesančního domu Lucerna v Příboře, Pavel David za obnovu renesanční tvrze Kobylků z Kobylího v Mohelnici, Ústecký kraj za soustavnou práci na záchraně zámku Nový Hrad v Jimlíně, manželé Valdovi za záchranu opuštěného zámeckého areálu v Třebešicích a Liberecký kraj za záchranu dřevěného mostu přes řeku Jizeru v Bystré nad Jizerou.

Fotografie ke stažení

Soubory ke stažení