Památná místa Královéhradeckého kraje

Výstava představuje 20 příběhů lip svobody a téměř 60 příběhů památníků, pomníků a pamětních desek obětem 1. světové války z celého Královéhradeckého kraje.

Kolik se původně vysázelo lip svobody, již asi nezjistíme, ale víme, kolik se jich do dnešních dnů zachovalo. Podařilo se zdokumentovat osudy 152 lip a jednoho lipového stromořadí (s 95 stromy), které rostou ve 110 obcích našeho kraje. Základ evidence tvoří lípy zasazené při vzniku republiky, tedy na podzim roku 1918 a během roku 1919. K nim jsou pak přiřazeny i stromy vysázené při pozdějších výročích, nejvíce v roce 1968, případně i v jiných letech. Najít tyto lípy byla v některých případech práce přímo detektivní.

Památníky se budovaly na celém území nově se rodícího státu, vznikaly v oblastech českých, německých i smíšených. V Královéhradeckém kraji se jich dochovalo téměř šest set. Především v česky mluvících oblastech se lidé zbavovali všech upomínek na zaniklou monarchii. Památku vojáků, kteří většinou bojovali v uniformě habsburské monarchie, tak připomínají pomníky s národní symbolikou – lvem či lípou – sokolskými nebo legionářskými atributy. V oblastech německých se tento trend tak naplno neprojevoval. Pomníky nesly často atributy zaniklé monarchie. I tato částečná podobnost s uniformami německé armády mohla vést k jejich likvidaci po 2. světové válce.

V některých obcích byly pomníky umístěny blízko již dříve vysazených lip svobody – v Českém Meziříčí, Konecchumí, Stěžerách, Jasenné i jinde.

Příběhy 152 lip svobody i lipové aleje vyšly v publikaci Jiřiny jelínkové a Petra Omelky Lípy svobody v Královéhradeckém kraji, kterou najdete ve větších knihovnách v celém kraji. Katalog památníků padlým v 1. světové válce připravujeme. Již v létě vyjdou ve Sborníku NPÚ, ÚOP v Josefově nejzajímavější příběhy pomníků, i těch, které se na výstavní panely již nevešly.

Výstava byla připravena v rámci oslav 100. výročí vzniku republiky za finanční podpory ministerstva kultury.

Pracovní listy pro děti (PDF)

Památné lípy – náhled (PDF)

Památníky, pomníky a pamětní desky – náhled (PDF)

Památná místa Královéhradeckého kraje

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Výstava

Městská knihovna v Náchodě

8. 4. 2019 – 11. 5. 2019

Těm, kteří životy i štěstí rodin svobodě naší obětovali...

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Vzdělávání

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

11. 2. 2019

17.00 – 18.00

Památná místa Královéhradeckého kraje

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Výstava

Městský úřad Kostelec nad Orlicí

21. 1. 2019 – 1. 3. 2019

Památná místa Královéhradeckého kraje

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Výstava

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

5. 12. 2018 – 18. 1. 2019

Lípy svobody v Královéhradeckém kraji – křest knihy

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Společenské akce

Východočeské muzeum v Pardubicích – zámek

9. 11. 2018

14.30

Památná místa Královéhradeckého kraje

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Výstava

UFFO – Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas

24. 6. 2019 – 9. 7. 2019

Památná místa Královéhradeckého kraje

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Výstava

Knihovna města Hradce Králové

10. 7. 2019 – 29. 8. 2019

říjen 2019 (pomníky padlým)
městská knihovna v Jaroměři

září 2019
základní škola v Černilově

10. července – 29. srpna 2019
Knihovna města Hradce Králové

24. června – 9. července 2019
UFFO Trutnov

8. dubna – 11. května 2019
městská knihovna v Náchodě

5. března – 5. dubna 2019 (lípy svobody)
městská knihovna v Jaroměři

21. ledna – 1. března 2019
městský úřad v Kostelci nad Orlicí

5. prosince 2018 – 18. ledna 2019
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

Ing. Jiří Balský

Ing. Jiří Balský

  • ředitel/ka územního odborného pracoviště
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 491 509 541, 602 746 233
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Josefově
Okružní 418/, Jaroměř 55102
Památkovou péčí se začal profesionálně zabývat v roce 2004. V letech 2004 až 2010 pracoval jako vedoucí oddělení státní památkové péče Městského úřadu v Jičíně. V Národním památkovém ústavu, územním odborném pracovišti v Josefově pracuje od června 2010, kdy nastoupil do funkce náměstka pro památkovou péči. Funkci ředitele tohoto pracoviště zastává od 1. ledna 2013.