V rakouském Kremsu se uskutečnilo setkání partnerů projektu MonumTech

Universität für Weiterbildung Krems přivítala v červnu 2022 účastníky projektu MonumTech ve svém kampusu v Kremsu.

Universität für Weiterbildung Krems přivítala účastníky projektu MonumTech ve svém kampusu v Kremsu.

Prezentovány byly moderní laboratoře, knihovna a archiv nevládní organizace Europa Nostra, která udílí ocenění za nejlepší projekty z oblasti restaurování, výzkumu, managementu, dobrovolnických aktivit, vzdělávání a komunikace.

Univerzita má k ochraně kulturního dědictví velmi blízký vztah. Zabývá se například výzkumem v oboru energetické bilance budov. Závěry jejích výzkumů vyvracejí některé dosavadní názory na energetickou náročnost historických budov výrazně ve prospěch jejich dlouhodobé udržitelnosti. Citlivý přístup je patrný i ve vlastním kampusu školy. Areál bývalé továrny na tabákové výrobky byl doplněn moderními budovami, původní výrobní objekty ale zůstaly zachovány a byly velmi citlivě adaptovány k novému účelu.

Projekt MonumTech (číslo projektu ATCZ261) je realizován v rámci Operačního programu INTERREG V-A Rakousko-Česká republika v prioritní ose 2 Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví v období od 1. 3. 2021 do 31. 12. 2022.

Cíle projektu:

  • ZMAPOVÁNÍ a DOKUMENTACE TECHNICKÝCH PAMÁTEK v obou příhraničních destinacích
  • oživení a popularizace památek prostřednictvím moderních technologií
  • vytvoření vícedílného dokumentárního filmového seriálu. V každém dílu bude představena jedna památka stejného typu z jižních Čech a jedna z Rakouska. Seriál by měl být Jihočeskou televizí představen na podzim 2022.

Díky zapojeným partnerům mají některé aktivity strategické a odborné zaměření, jiné mají praktické zaměření vedoucí ke zatraktivnění technických památek pro jejich lepší využití v cestovním ruchu.

Partneři projektu:

Související odkazy: