ÚOP v Českých Budějovicích

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu


Výstava představí návrhy na výzdobu kostela Nejsvětější Trojice v Českých Budějovicích

Od pátku 18. března hostí galerie Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích novou výstavu, která představí soutěžní návrhy na výzdobu venkovní fasády českobudějovického kostela Nejsvětější Trojice, který je součástí tzv. Špitálku, sídla ÚPS ČB. V soutěži se sešlo 29 návrhů od výtvarných umělců i vysokoškolských a středoškolských studentů výtvarných oborů. Kromě návrhů historizujících a moderních maleb jsou zastoupeny i návrhy plastik a artefaktů z kovu a skla. O vítězi rozhodne odborná porota, svého favorita si však může vybrat i veřejnost. Výstava bude k vidění do 8. dubna. Galerie je otevřena od pondělí do pátku mezi 10. až 16. hodinou.

V současné době probíhá kompletní restaurátorská a stavební obnova někdejšího špitálního kostela Nejsvětější Trojice v Českých Budějovicích. Venkovní niky presbytáře kostela zdobily v minulosti tři malby s námětem sv. Alžběty, tzv. Piety a Nejsvětější Trojice. „Malby v průběhu staletí bledly, až postupně zmizely docela. Siluety postav byly v nikách patrné ještě na počátku 20. století, jak dokládají dobové fotografie. Dnes již po nich nejsou ani stopy. Rekonstrukce původní výzdoby tak není možná kvůli absenci jakýchkoliv fragmentů“, vysvětlila historička umění a kurátorka výstavy Milena Hajná z Národního památkového ústavu.  

Národní památkový ústav se proto rozhodl vyhlásit veřejnou soutěž na výtvarný návrh nového ztvárnění výzdoby tří nik. Soutěž obeslalo 29 autorů z různých uměleckých oborů, renomovaní umělci i studenti uměleckých škol. Mezi jejich díly jsou tradiční návrhy historizujícího charakteru i progresivní koncepty z okruhu moderního umění. Někteří z tvůrců počítají s využitím tradiční techniky malby do mokré omítky, tzv. fresky, jiní umělci zvolili méně obvyklou reliéfní sochařskou techniku do bronzu, či práci s kovovými deskami, sklem, kovářskými prvky atd.  

„Soutěž ukázala, že existuje bohaté spektrum možností, jak původní náměty vnímat a uchopit. Všechny tři motivy jsou navíc velmi aktuální také ve vztahu k událostem z poslední doby. V souvislosti s covidovou epidemií můžeme připomenout Sv. Alžbětu, zakladatelku špitálů pro nemocné, patronku zdravotních sester a osiřelých dětí. Pieta je ponurý výjev, ve kterém matka v tichém zoufalství truchlí nad tělem mrtvého syna ve své náruči. Toto zoufalství matky je stejně silné, bezútěšné a naléhavé bez ohledu na její náboženství, původ či věk, jak naznačují některé vystavené výtvarné návrhy. Nejsvětější Trojice odkazuje na nezištnou lásku, vzájemnou úctu, toleranci, světlo a naději“, ohodnotila návrhy Milena Hajná.

Některé návrhy reflektují původní barokní styl a přibližují se originální výmalbě interiérů špitálního kostela. Jiní autoři pojali náměty čistě symbolicky. „Je zde i návrh, který pracuje se sklem jako s materiálem, který je blízký člověku ze současného pulzujícího velkého města. Jiný z návrhů odkazuje na estetiku středověkých vitráží s jasně definovanými linkami; do tradičních motivů však vnáší moderní nádech. V několika případech působí návrhy pro jednotlivé výklenky jako navzájem propojená krajina. Někteří autoři vytvořili své návrhy pod návalem emocí, které v nich vyvolalo vypuknutí válečného konfliktu na Ukrajině. Jedno rozměrné plátno zachycuje trpící i pečující dnešní doby. Jsou na něm lidé bezradní, uprchlíci, pečující z hospiců, protestující polské ženy, spolu si hrající opečovávané i zanedbané děti“, říká Milena Hajná.

Uměleckou soutěží jsme chtěli přispět k diskusi o umění ve veřejném prostoru, o možnostech propojení nových uměleckých prvků a historických staveb a zároveň i podnítit širší zájem obyvatel Českých Budějovic o umění v jejich bezprostředním okolí. „Kolem tzv. Špitálku na Pražské třídě projde denně velké množství lidí a toto místo spoluutváří realitu jejich každodenního života. Výzdoba nik na místě zaniklých původních maleb by tedy měla kolemjdoucí zaujmout, duchovně obohatit, ale i potěšit. Návrhy účastníků soutěže a interpretace znázorněných témat stojí za zastavení se a zamyšlení. Možná nám jejich myšlenky a vrstevnatost námětů ukáží nový pohled na vnímání prostředí, ve kterém žijeme, a vypoví něco i o nás samých“, uzavírá Milena Hajná.

Návštěvníci si budou moci výstavu prohlédnout a vyjádřit se k vystaveným návrhům v galerii Národního památkového ústavu na Senovážném náměstí po dobu tří týdnů, do 8. dubna. Následně se sejde odborná komise, která i s přihlédnutím k názorům veřejnosti určí vítěze soutěže, jehož návrh bude realizován do konce roku 2022. V příštím roce bude otevřeno malé muzeum k historii tzv. Špitálku, přístupné návštěvníkům ve významné dny.

Galerie Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích na Senovážném náměstí 6 bude otevřena od pondělí do pátku mezi 10. až 16. hodinou.

Katalog zaslaných návrhů