Archeologové NPÚ provedou po zřícenině Dívčí kámen a zaniklé vesnici Pfaffenschlag

Zaniklá středověká vesnice Pfaffenschlag nedaleko Slavonic | © NPÚ ÚOP ČB

Stejně jako v minulém roce se i letos zapojí pracovníci z českobudějovického NPÚ do projektu ARCHEOLOGICKÉHO LÉTA.

Zaniklou středověkou vesnici Pfaffenschlag nedaleko Slavonic si budete moci projít s archeoložkou NPÚ Mgr. Zdeňkou Kolářovou a pracovníky Jindřichohradeckého muzea.

Vesnice patří podle jazykového rozboru jejího jména do rozsáhlé skupiny kolonizačních vsí zakládaných na rakouském historickém území Waldviertel od 12. století. Samotný Pfaffenschlag však pravděpodobně vznikl až ve druhé polovině 13. století spolu s nedalekými Slavonicemi. Vesnice patrně zanikla během husitských válek a z důvodů nepříznivých přírodních podmínek nebyla již obnovena. Jde o jednu z mála zaniklých středověkých vsí na našem území, které byly archeologicky téměř kompletně prozkoumány. Výzkum odkryl základy 15 domů, uspořádaných ve dvou řadách podél Slavonického potoka. Jednotlivé usedlosti se skládaly z obytného domu a dvora s hospodářskými budovami, na něž navazovala pole, louky a pastviny. Většina obytných domů měla dvou nebo trojdílné uspořádání. K několika domům patřily menší podzemní sklípky nebo chodby, tzv. lochy. Součástí vsi, ve které žilo až 100 obyvatel, byl také mlýn.

Prohlídka bude trvat cca 1 hodinu a provede návštěvníky středně obtížným terénem zahrnujícím nezpevněné lesní nebo polní cesty a zvlněný terén.

Provádět budou: Z. Kolářová, G. Zemanová a J. Kocina

Termíny:

  • 14.7.2021 v 16:00
  • 21.7.2021 v 11:00
  • 4.8.2021 v 11:00
  • 18.8.2021 v 16:00

Nutná předchozí rezervace, prohlídky jsou zdarma.


Pravěkým hradištěm a středověkým hradem Dívčí kámen provede archeolog českobudějovického pracoviště NPÚ Mgr. Jiří Havlice.

Pravěké hradiště a zřícenina středověkého hradu jsou situovány na skalnaté ostrožně obtékané Křemežským potokem a řekou Vltavou. S okolním terénem je ostrožna spojena pouze úzkou šíjí, která je zakončena strmou skalní stěnou.

Na hradišti ze starší doby bronzové, jehož vnitřní plocha byla zničena při stavbě středověkého hradu ve 14. století, proběhl v letech 1962 – 1971 archeologický výzkum zaměřený na úbočí západního svahu nad řekou Vltavou. Pod zachovalým úsekem pravěkého valu se podařilo prozkoumat souvrství, které obsahovalo velké množství nálezů z přelomu starší a střední doby bronzové. Kumulace říčních valounů byly interpretovány jako sklady munice využívané při obraně hradiště. Na svazích pod hradištěm byly dále objeveny dva hromadné nálezy bronzových výrobků a dalších předmětů. První depot obsahoval kromě bronzových šperků a nástrojů také 250 jantarových korálů, druhý byl tvořen několika desítkami náramků. Pravěké hradiště na Dívčím Kameni hrálo nepochybně významnou úlohu na dálkové obchodní cestě, která na sklonku starší doby bronzové spojovala Čechy s Podunajím.

Hrad Dívčí Kámen (Maidstein) byl založen rodem pánů z Rožmberka v roce 1349 s přímým svolením krále Karla IV. Rozsáhlá hradní zřícenina se skládá z obytného jádra, hospodářského dolního hradu a vnějšího fortifikačního systému. Součástí hradu bylo také zaniklé podhradní městečko, tzv. latrán. V areálu hradu se dochovalo množství stop stavebního vývoje a technických prvků vypovídajících o využití jednotlivých prostor (otisky dřevěných konstrukcí, doklady vytápění). O hmotné kultuře obyvatel hradu podávají svědectví četné nálezy získané při archeologickém výzkumu hradu. Historický význam mají zejména kamnové kachle s vyobrazením rožmberských erbů.

Prohlídka bude trvat cca 1,5 hodiny a provede návštěvníky středně obtížným terénem zahrnujícím nezpevněné lesní nebo polní cesty a zvlněný terén.

Provádět bude: Jiří Havlice

Termíny:

  • 9. 7. v 13.00 hodin
  • 23. 7.v 13.00 hodin
  • 6. 8. v 13.00 hodin

Nutná předchozí rezervace, prohlídky jsou zdarma.


Další prohlídky Archeologického léta je možné vyhledat na mapě.

Více také v tiskové zprávě Archeologického ústavu.