Archeologické léto v jižních Čechách

Třísov oppidum | © NPÚ ÚOP ČB

Vydejte se po stopách našich předků a navštivte s námi archeologické památky ve vašem okolí! Po celé republice probíhá v létě 2020 řada prohlídek se zkušenými archeology. Ti z Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích vás doprovodí po dvou lokalitách - po keltském oppidu v Třisově a obranném valu a Kamenné věži nedaleko Velešína.

Archeologické ústavy AV ČR v Praze a v Brně ve spolupráci s Národním památkovým ústavem a dalšími archeologickými pracovišti pro Vás připravili sérii komentovaných prohlídek vybraných archeologických lokalit. Prohlídky budou zajišťovat odborníci, kteří umožní nahlédnout, co obnáší práce archeologa a co se skutečně skrývá v zemi na známých i trochu pozapomenutých lokalitách.

Účast na komentované prohlídce je ve většině případů bezplatná, nicméně  vybraný termín je nutné si rezervovat:

https://www.arup.cas.cz/archeologicke-leto/

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích zajišťuje dvě z prohlídek v jižních Čechách:

  • Raně středověké opevnění, osídlení z doby bronzové na Kamenné věži u Velešína

Lokality obranný val a Kamenná věž u Velešína jsou známé již řadu let, avšak díky nedávnému archeologickému výzkumu je možné je lépe datovat. Velešínský val je poměrně zřetelně viditelný, 200 m dlouhý a až 5 m vysoký s nepříliš výrazným příkopem. Dříve se myslelo, že pochází z třicetileté války, ale nový výzkum prokázal jeho raně středověké stáří. To znamená, že ostrožna nad řekou Malší patří k dalším raně středověkým hradištím v regionu, jako jsou Branišovice či Doudleby. Lokalita Kamenná věž byla pro svou polohu využívána ve více dějinných obdobích, první známky jsou z neolitu a posléze ze starší doby bronzové. Na lokalitě se nachází i pozůstatky vrcholně středověkého osídlení, zřejmě souvisejícího s hradem Velešín na protější ostrožně.

Délka prohlídky: 1 hodina

Náročnost: středně obtížné (nezpevněné lesní nebo polní cesty, zvlněný terén).

Termíny: 2. 7., 16. 7., 30. 7., 13.8. 2020

Průvodce: Mgr. et. Mgr. Monika Konrádová 

  • Keltské oppidum Třísov

Keltské oppidum v Třísově u Českého Krumlova je jedno z nejdůležitějších archeologických nalezišť v jižních Čechách, jež bylo jako jedno z mála vyhlášeno archeologickou rezervací. Díky dlouholetému archeologickému výzkumu bylo prokázáno, že ve 2. a 1. století před naším letopočtem toto oppidum přestavovalo významné středisko ležící na obchodní stezce spojující Čechy s Podunajím, importované luxusní výrobky pak dokládají kontakty se středomořskou oblastí. Jedním z cílů komentovaných prohlídek, během nichž návštěvníci uvidí mimo jiné pozůstatky čelního opevnění, vstupní klešťovitou bránu či akropoli s keltskou svatyní, je podrobněji veřejnost seznámit s atraktivní pravěkou památkou, která doposud stála ve stínu nedaleké zříceniny hradu Dívčí Kámen.

Délka prohlídky: 1,5 hodiny

Náročnost: středně obtížné (nezpevněné lesní nebo polní cesty, zvlněný terén).

Termíny: 10. 7., 31. 7., 14. 8., 28. 8. 2020

Průvodce: Mgr. Jiří Havlice

Související akce

Archeologické léto 2020 - Keltské oppidum Třísov

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Netradiční prohlídka

Keltské oppidum Třísov

10. 7. 2020

13.00 – 14.30

Archeologické léto 2020 - Raně středověké opevnění a osídlení z doby bronzové na Kamenné věži u Velešína

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Netradiční prohlídka

ÚOP v Českých Budějovicích

16. 7. 2020

14.00 – 15.00