O cenu NPÚ budou usilovat také jihočeské památky - v Táboře, Třeboni a Českém Krumlově

Stará radnice v Táboře

Až do 30. září může veřejnost rozhodnout o vítězi ceny Památky děkují – zvláštní kategorii Cen Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro. Za Jihočeský kraj jsou nominovány obnova historické radnice v Táboře, záchrana pozdně gotického krovu na českokrumlovém měšťanském domě a obnova a úprava měšťanského domu v Třeboni. Cena NPÚ Patrimonium pro futuro vyzdvihuje pozitivní příklady v oblasti památkové péče. Laureáti tohoto ocenění včetně držitele ceny veřejnosti Památky děkují budou vyhlášeni v listopadu 2021 na slavnostním galavečeru v Praze.

Cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro s podtitulem Společenské ocenění příkladů dobré praxe vyhlašuje a uděluje NPÚ od roku 2014. Jejím cílem je ukázat, co se podařilo, a ocenit alespoň některé z těch, kteří se o to přičinili. Od roku 2021 se nově soutěží v šesti kategoriích:

  • Obnova památky
  • Restaurování
  • Památková konverze
  • Objev, nález roku
  • Popularizace a prezentace
  • Záchrana památky

Zatímco odborná porota vybírá vítěze v jednotlivých kategoriích, veřejnost může v on-line hlasování podpořit některý z návrhů na cenu bez ohledu na soutěžní kategorii.

Hlasování probíhá na webu Národního památkového ústavu, kde jsou zveřejněny všechny nominace. Letos jich bylo vybráno z celé republiky celkem 34.  

Za Jihočeský kraj byly do soutěže nominovány obnova historické radnice v Táboře, záchrana pozdně gotického krovu v českokrumlovském měšťanském domě a obnova a úprava měšťanského domu v Třeboni.

Více naleznete v tiskové zprávě.

Hlasovat můžete on-line na webu NPÚ.