Výstava 30 let památkové péče bude poprvé k vidění v jižních Čechách

Výstavu 30 LET PAMÁTKOVÉ PÉČE PO PÁDU ŽELEZNÉ OPONY si bude moci poprvé prohlédnout veřejnost i v jižních Čechách. Od 28. května do 30. září budou panely umístěny ve výstavní galerii hradu Nové Hrady.

Výstava 30 let památkové péče byla slavnostně představena v Národní technické knihovně v Praze, kde byla k vidění od 19. listopadu do konce prosince 2019. Putovní výstava byla naposledy prezentována v Knihovně města Hradce Králové.

Výstava 30 let památkové péče po pádu železné opony vznikla v roce 2019 jako připomínka uplynulých třiceti let od sametové revoluce. Společenské změny, které pád komunistického režimu podnítil, se výrazně promítly i do stavu památkového fondu a systému péče o kulturní dědictví České republiky. Národní památkový ústav při této příležitosti připravil výstavu, která podává doposud nejkomplexnější obraz české památkové péče po roce 1989. Na více než 800 fotografiích umístěných na sedmi desítkách výstavních panelů rozdělených do 22 témat ukazují autoři proměny stavu památkového fondu v průběhu let 1989–2019.

K dispozici je také on-line verze výstavy.

Více o výstavě v Nových Hradech zde.