ÚOP v Českých Budějovicích

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu


Výstava 30 let památkové péče po pádu železné opony

Výstava

V roce 2019 jsme si připomněli 30 let od sametové revoluce, která vedla ke společenským změnám, jež se mimo jiné výrazným způsobem promítly do stavu památkového fondu a systému péče o kulturní dědictví České republiky. Národní památkový ústav při této příležitosti připravil výstavu „30 let památkové péče po pádu železné opony“, která podává doposud nejkomplexnější obraz české památkové péče po roce 1989.  

Na více než 800 fotografiích umístěných na sedmi desítkách výstavních panelů rozdělených do 22 témat autoři ukazují proměny stavu památkového fondu v průběhu let 1989–2019.


Místo konání: Státní hrad Nové Hrady - výstavní galerie

Termín konání: 28. května - 30. září 2021

Návštěvní doba: dle otevírací doby hradu

Více informací o výstavě naleznete na stránce výstavy.