Fotografická soutěž Jihočeská lidová architektura 2020 má své vítěze

statek v Záboří | © Miloš Dědič

Fotografická soutěž Jihočeská lidová architektura 2020 zná své vítěze. Celkem bylo oceněno celkem devět fotografií, nejvíce zaujal snímek statku v Záboří. Cílem soutěže bylo zejména zvýšit zájem veřejnosti o tento typ kulturního dědictví.

Lidová architektura z 19. století je v jižních Čechách fenoménem, který se v tomto rozsahu a bohatosti neobjevuje nikde jinde na světě. Můžeme se ale setkat i se stavbami staršími, nebo i lidovou architekturou z počátku 20. století. Rezervace Holašovice je dokonce zapsána na seznamu světového dědictví UNESCO.

Fotografická soutěž s názvem Jihočeská lidová architektura 2020  si dala za cíl mimo jiné podpořit zájem veřejnosti o tyto typy staveb a motivovat vlastníky k citlivým opravám. Vypsalo ji sdružení institucí se zaměřením na jihočeskou lidovou architekturu ve spolupráci s redakcí Deníku a Jihočeským krajem. Garanci mělo Muzeum lidové architektury v Lužnici u Třeboně. Záštitu nad celou soutěží převzal náměstek hejtmanky Jihočeského kraje, Pavel Hroch. Za Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích se stal odborným garantem Ing. David Javorský, specialista na lidovou architekturu.

Úkolem soutěžících bylo zaslat do 1.9. 2020 originální fotografii pěkně a šetrně opraveného či udržovaného vesnického stavení či prostranství v Jihočeském kraji - mohla to být kulturní památka nebo chráněná vesnice, ale nemusí. Soutěž byla vyhlášena ve 3 kategoriích soutěžících (pouze neprofesionální fotografové) podle jejich věku: mládež do 18 let, dospělí a senioři. Zde jsou výsledky:

  1. Absolutní vítěz soutěže Lidová architektura jižních Čech - snímek č.42, od Miloše Dědiče z Č.Budějovic – statek v Záboří 
  2. Nejlepší snímek v kategorii Mládež - snímek č.86, od Aleny Trhlíkové z Č.Budějovic, 12 let - špýchar v Opatovicích
  3. Nejlepší snímek v kategorii Dospělí - snímek č.98, od Blanky Šímové z Pacova – štít v Malých Chrášťanech
  4. Nejlepší snímek v kategorii Senioři - snímek č.17, od Hynka Hladíka z Prachatic – štít v Radošovicích
  5. Nejlepší snímek ze západní části kraje - snímek č.40, od Miloše Dědiče z Č.Budějovic – náves v Dobčicích
  6. Nejlepší snímek ze severní části kraje - snímek č.19, od Jiřího Šustka z Týna n.V. – štít v Hartmanicích
  7. Nejlepší snímek z východní části kraje - snímek č.25, od Heleny Špetlové z Č.Budějovic – statek v Mazelově
  8. Nejlepší snímek z jižní části kraje - snímek č.105, Mikuláš Vinař z Rychnova u N.H. - samoty u Čížkrajic
  9. Nejlepší snímek od nejmladšího účastníka - snímek č.67, od Julie Řehounkové z Č.Budějovic, 9 let – štít domu v Habří.

Ceny vítězům byly předány v budově Krajského úřadu Jihočeského kraje dne 5. 10. 2020, tentokrát s vyloučením veřejnosti, vzhledem k opatřením vlády. Ze stejného důvodu není možné prezentovat vítězné fotografie formou výstavy, k prohlédnutí jsou alespoň níže.

Více naleznete také v letácích k výsledkům soutěže zde a zde.