ÚOP v Českých Budějovicích

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu


Zahájení návštěvnické sezóny 2020 na památkách v Jihočeském a Plzeňském kraji a Kraji Vysočina

S téměř dvouměsíčním zpožděním vypukne v pondělí 25. května hlavní turistická sezóna na památkách v Jihočeském a Plzeňském kraji a Kraji Vysočina. V následujících týdnech se provozní doba bude řídit podle obvyklých zvyklostí daného objektu. Návštěvníci však stále musejí počítat s mimořádnými opatřeními, jako je nošení roušek v prostorách historických objektů, snížený počet návštěvníků ve skupinách či dočasné uzavření některých prohlídkových tras. Zrušena byla i řada kulturních akcí. Přesto se návštěvníci mohou těšit na řadu zajímavých novinek. Situace se může průběžně měnit, proto sledujte aktuální informace na webech jednotlivých objektů.

„V letošní sezóně očekáváme zejména výpadek zahraničních turistů. Přesto věříme, že si na naše památky najde cestu o to více českých návštěvníků a že i navzdory posunutému startu bude sezóna úspěšná“, řekl ředitel územní památkové správy Národního památkového ústavu Petr Pavelec. „Ačkoliv jsme museli zrušit řadu jarních kulturních akcí, návštěvníci se stále mohou těšit na řadu novinek, například na zpřístupnění věže Jakobínka v Rožmberku nad Vltavou, reinstalaci interiérů hradu Lipnice nebo komentované prohlídky zámeckým parkem v Manětíně s obnovenou barokní oranžerií“, doplnil Petr Pavelec.

JIHOČESKÝ KRAJ

Zámek Červená Lhota

Na začátku sezóny bude na zámku Červená Lhota zpřístupněna pouze expozice v prvním patře, počet osob v jedné skupině bude omezen na deset. Až se bezpečnostní opatření rozvolní, návštěvníci se vůbec poprvé podívají do mládeneckého pokoje prince Luise Schönburga v podkroví. Pozornost tu upoutá série fotografií z Luisovy lovecké výpravy do dnešní Keni a Tanzanie ve 30. letech minulého století i exotická trofej buvola kaferského. Dílčí reinstalací prošly i další podkrovní pokoje, které dají nahlédnout do soukromí posledních dvou generací majitelů zámku. Výklad se zaměří na osobní příběhy jednotlivých členů rodiny ve složité době první poloviny 20. století. Expozici zámeckého sklepení od srpna obohatí model, který zachycuje Červenou Lhotu v její barokní podobě. „Jakmile to bude možné, po loňské pauze bude obnoven provoz půjčovny lodiček. Nově provedené odbahnění vrátilo rybníku jeho původní rozměr, jaký míval v dřívějších šlechtických dobách. Návštěvníci se tedy vůbec poprvé dostanou na pramičkách do míst v ústí rybníka, kam neměli nikdy možnost se podívat“, řekl kastelán Tomáš Horyna. Nejbližší akcí na Červené Lhotě bude poutní mše svatá 7. června.

Zámek Český Krumlov

Ačkoliv turistickou sezónu v městě Český Krumlov oficiálně zahájí historický průvod v sobotu 30. května, Hradní muzeum s věží bude pro návštěvníky otevřeno již od pondělí 25. května. Zámecké interiéry první prohlídkové trasy z doby renesance a baroka a barokní divadlo budou zpřístupněny o den později. Počet osob na komentované prohlídce bude omezen maximálně na dvacet včetně průvodce. „Začneme těmi expozicemi, kde je možná volná prohlídka a návštěvníci mohou využít audio-průvodce. Na zámcích většinou skupinám říkají: neutíkejte mi, buďte u sebe. Teď to bude naopak, zaměstnanci budou dohlížet na to, aby se dodržovaly rozestupy“, uvedl kastelán Pavel Slavko. Omezení se dotknou i tradičních kulturních akcí. Slavnosti pětilisté růže se v polovině června konat nebudou, Festival barokních umění by se podle slov kastelána Slavka v září uskutečnit měl. Kromě zajištění provozu se správa zámku soustředí i na zdárné dokončení stavební a restaurátorské obnovy interiérů prvního patra objektu bývalé Mincovny na II. zámeckém nádvoří, které budou využívány jako výstavní prostory. „Tady bychom chtěli ukázat mnohé z našeho depozitáře jako mince, zbraně nebo obrazy – stále máme devadesát pět procent předmětů schovaných v depozitáři. Otevírat budeme až za rok a půl“, uvedl již dříve Pavel Slavko. Návštěvníky přivítají  obnovené autentické zámecké prostory z přelomu 19. a 20. století se šablonovými výmalbami, dřevěnými prkennými a kazetovými podlahami, kachlovými kamny, fládrovanými dveřmi a novými okenními otvory, které budou doplněny o původní zelené okenice. Komfort galerijních prostor znásobí i nové zázemí pro návštěvníky a klimatizované výstavní sály s moderním závěsným a bezpečnostním systémem. Proměny se dočká i fasáda objektu, kterou vyzdobí treláž ze stromkových růží. Celkové náklady dosáhnou výše 43 mil. Kč.

Zámek Dačice

Po celý rok 2020 bude na dačickém zámku probíhat náročná rekonstrukce dřevěných podlah v přízemních sálech, které napadla dřevomorka. Z tohoto důvodu zůstanou prostory uzavřeny. „Samotné obnově bude předcházet odvlhčení obvodových zdí. Po rozebrání podlah byla odstraněna navážka a stavební suť, což obnažilo klenby zámeckého sklepení. Při vybírání a odvozu navážky pomáhali všichni zaměstnanci zámku“, popsala kastelánka Kristýna Dvořáková. „Abychom návštěvníkům vynahradili uzavřené sály, otevíráme pro ně prostory v západním křídle zámku, které veřejnosti nebyly dosud zpřístupněny“, doplnila Kristýna Dvořáková. Jedná se o část staromládeneckého bytu posledního majitele zámku z rodu Dalbergů z 30. let 20. století. Návštěvníci si prohlédnou místnosti, v nichž jsou dnes instalované depozitáře. Pozornost zaslouží prostorná funkcionalistická koupelna v tmavě modrých barvách, kde nechybí sprchový kout s chromovými masážními tryskami. Kromě prohlídky sálů v přízemí budou muset návštěvníci dačického zámku letos oželet i některé kulturní akce. Neuskuteční se plánované komentované procházky zámeckým parkem u příležitosti Evropského dne parků ve dnech 23. a 24. 5., konání dalších akcí je dosud v jednání.

Zámek Hluboká

Ve všední dny nabídne zámek Hluboká hlavní prohlídkovou trasu, o víkendu budou zpřístupněny všechny trasy s omezeným počtem návštěvníků. Bohatá bude i letošní nabídka akcí. Hlubocký zámek se od srpna do října zapojí do celorepublikového projektu NPÚ Valdštejnové – lvi ve službách císařů mimořádným zpřístupněním tzv. Valdštejnského apartmá ve II. patře zámku. Zcela mimořádně bude zpřístupněna zámecká kaple 5. června v rámci Noci kostelů 2020. Po celou sezónu budou probíhat oblíbené komentované prohlídky sbírky tapiserií, kastelánské prohlídky soukromými apartmány a hostinskými pokoji s kurátorkou. Milovníci bluegrassu se mohou těšit na koncert Roberta Křesťana a kapely Druhá tráva, který se uskuteční na nádvoří zámku 31. července, fanoušci muzikálových melodií ocení Noc na Karlštejně 11. a 12. srpna. Kromě návštěvníků čeká hlubocký zámek na řemeslníky. Probíhat tu bude II. etapa průzkumu podzemního systému chodeb. Po jejich důkladném zmapování a zpracování dokumentace bude následovat jejich rozsáhlá obnova. „Hlavním smyslem těchto prací je obnovit chodby tak, aby voda a vzduch pod zámkem proudily, jak mají, protože to je důležité pro jeho kondici“, uvedl kastelán Martin Slaba. Letošní etapa si vyžádá necelé 2 mil. Kč. Zahájeny budou i práce na obnově barokního objektu zámecké vodárny, nacházející se u řeky Vltavy v Hluboké-Podskalí, která zásobuje zámecké kašny i zahradu užitkovou vodou. Obnova této významné technické památky, na kterou bylo vyčleněno 5 mil. Kč, bude zahrnovat opravu vnitřních dřevěných konstrukcí, opravu obvodového zdiva budovy i revizi čerpadla poháněného Francisovou turbínou.

Zámek Jindřichův Hradec

Jindřichův Hradec vstupuje do návštěvnické sezóny s nově instalovanými hostinskými pokoji v Adamově stavení. Zbrusu nový je i dámský apartmán hraběnky Terezie Černínové. Zařízení pokojů vychází z historických inventářů a jejich podoba se vrací zhruba do šedesátých let 19. století. Restaurátorským způsobem byla obnovena i jejich původní šablonová výmalba. Jednotlivé prohlídkové trasy obohatí zajímavé historické předměty, jimiž bude správa zámku připomínat letošní 800. výročí od první písemné zmínky o zdejším hradě. „V prvé řadě to bude faksimile listiny, která dokládá působení Vítkovce Jindřicha v později po něm zvaném Jindřichově Hradci. Dále se návštěvníci mohou těšit na unikátní exponáty, jakými je například kříž z Palestiny s částečkami prsti ze svaté země, který patrně v 17. století přivezl Heřman Černín, rukavičky hraběnky Františky Slavatové z poloviny 17. století, jezdecké boty ze 17. století nebo část černínské mincovní sbírky“, vyjmenoval kastelán Jan Mikeš. Předměty budou k vidění od 1. července do 30. září. „Vzhledem k nastalé situaci jsme prozatím zrušili slavnosti osmistého výročí a uvažujeme o jejich přesunu na září“, informoval kastelán Mikeš. Návštěvníci ale nepřijdou o Noční toulky bájným Hradcem nebo divácky úspěšné představení Defenestrace, aneb příběh Viléma Slavaty, které se v letošním roce v prostorách zámku bude odehrávat naposledy. V červnu bude otevřena autorská výstava výtvarníka Pavla Vavříka.

Zámek Kratochvíle

V plném lesku se návštěvníkům Kratochvíle představí obnovené interiéry zámeckého kostela Narození Panny Marie. Část loňské sezóny byl kostel uzavřen, neboť tu probíhala rehabilitace vstupního prostoru a restaurátorské práce na obnově zlacení bohaté štukové výzdoby. „Do interiérů kostela jsme instalovali mnohé cenné předměty. Nejvýznamnějším počinem bylo zrestaurování deskového obrazu Panna Maria se zjeveným Kristem ukřižovaným ze začátku 16. století", uvedl kastelán Vojtěch Troup. „Původně jsme obnovenou výzdobu kostela chtěli veřejnosti slavnostně představit v polovině letošního dubna v rámci Mezinárodního dne památek. Po slavnostní mši svaté měla následovat přednáška o malířské a štukové výzdobě kostela, o etapách jeho výstavby i o problémech, které provázely jeho stavební a restaurátorskou obnovu v letech 1994 až 1997, tuto akci jsme museli s ohledem na nastalou situaci bohužel zrušit“, konstatoval Vojtěch Troup. V letošním roce se neuskuteční ani tradiční květinová výstava v interiérech vily. Přednáška překladatele díla W. Shakespeara Martina Hilského, věnovaná tragédii Timon Aténský, zazní v náhradním zářijovém termínu. Rodiny s dětmi budou moci na Kratochvíli 13. června oslavit opožděný Mezinárodní den dětí koncertem kapely Bombarďák. Pro 29. divadelní léto v zámecké zahradě si Spolek divadelních ochotníků Tyl Netolice zvolil komedii Saturnin podle oblíbené knihy Zdeňka Jirotky. Hrát se bude po osm večerů od 3. do 12. července.

Hrad Landštejn

Hrad Landštejn otevřel své brány již v pondělí 11. května. Za deset dní provozu jej navštívilo 204 turistů. Až do konce května bude hrad otevřen denně kromě pondělí mezi 9:00 – 15:30, v červnu se návštěvní doba prodlouží ještě o hodinu. Expozice archeologie zůstává prozatím uzavřena. Konat se zatím nebudou ani plánované kulturní akce a prohlídky hradu zpestří humorná šermířská vystoupení skupiny Bravus až o prázdninách. „Odložit jsme museli i komentované prohlídky spojené s ukázkami replik husitských zbraní a archeologických nálezů, kterými jsme chtěli připomínat letošní kulaté šestisté výročí obléhání a dobývání hradu husity“, informovala kastelánka Eliška Niederová.

Hrad Nové Hrady

Návštěvníci hradu Nové Hrady si budou moci vybrat ze dvou prohlídkových okruhů. Komentovaná prohlídka hradními interiéry připomene historii rodu Buquoyů od příchodu zakladatele rodové větve v Čechách Karla Bonaventury Buquoye až po výstavbu nového zámku a pojme maximálně 19 osob. Prohlídka bytu pana správce je určena pro deset návštěvníků ve skupině. Věž s vyhlídkou zůstane prozatím uzavřena. Nejisté je i konání některých kulturních akcí. Potvrzena byla Hradozámecká noc 28. srpna, která se ponese v duchu hradních pověstí a příběhů. Omezení se naštěstí nedotýkají poslední fáze obnovy hradního příkopu, který se upravuje od roku 2006. „Akce měla skončit již loni, ovšem s postupem prací na severozápadní straně se začaly rýsovat další mohutné opěrné zdi, které byly součástí eskarpy a byly v minulosti zasypány sutí a hlínou", vysvětlil kastelán Jan Smolík. Obnova příkopu potrvá do září.

Hrad Rožmberk

Mimořádnou událostí letošní sezóny bude zpřístupnění věže Jakobínka, která je jediným pozůstatkem zaniklého Horního rožmberského hradu. Hláska ještě před osmi lety figurovala na seznamu nejohroženějších památek České republiky a za využití tradičních řemeslných postupů se jí podařilo zachránit. V interiéru jsou umístěny informace o historii věže, ale také její model včetně lešení a jeřábu, který připomíná tento unikátní stavební experiment. Výstup na vyhlídkový ochoz věže po bezmála 170 schodech odmění návštěvníky nádherným výhledem na celý areál rožmberského dvojhradí a okolní krajinu. Prohlídka je určena pro deset osob, trvá třicet minut a plné vstupné stojí 150,- Kč. Malé proměny doznaly i interiéry Dolního hradu. Zrestaurovaná ornamentální výmalba navrátila hlavnímu schodišti, které slouží jako vstup na prohlídkovou trasu hradním buquoyským muzeem, podobu z poloviny 19. století. Kastelánka Andrea Čekanová by chtěla touto cestou postupně navrátit původní vzhled i zbývajícím interiérům. „V letošním roce bychom chtěli pokračovat v úspěšné sérii setkávání se zajímavými hosty na hradě Rožmberk. V jednání byla například světově uznávaná  architektka Eva Jiřičná, která žije v Londýně.  Za současné, měnící se situace, nevíme, zda se pořad vůbec uskuteční", sdělila Andrea Čekanová. 

Zámek Třeboň

Od 1. června se návštěvníkům i obyvatelům města Třeboň znovu otevřou brány zámeckého parku, který za posledního tři čtvrtě roku prošel zásadní proměnou. V těchto dnech tu finišují s rekonstrukcí cest. Součástí obnovy, která parku částečně navrátila podobu z konce 19. století, byla i výměna laviček a nová výsadba. „Nejedná se však o poslední proměnu parku. Do budoucna máme v plánu obnovu některých ornamentálních záhonů, jež byly jeho součástí ještě na počátku 20. století“, uvedl kastelán Vít Pávek. Revitalizace parku úzce souvisí i s plánovanou rekonstrukcí zahradního traktu zámku, jenž v sobě ukrývá ty nejreprezentativnější komnaty, které od konce 2. světové války sloužily Státnímu oblastnímu archivu v Třeboni. Další práce na třeboňském zámku odstartovalo během zimních měsíců nutné restaurování protékající kašny na nádvoří. „Postupně budeme restaurovat sgrafitovou výzdobu, přičemž se v letošním roce zaměříme na fasádu nádvoří bývalé zámecké lékárny“, upřesnil kastelán Pávek. Ve spolupráci s rodinou Karla Schwarzenberga památkáři připravují restaurování některých kovových rakví umístěných v knížecí hrobce Domanín, kterou třeboňský zámek provozuje. „Od letošního jara pracujeme na projektové dokumentaci obnovy bývalé fary, v níž by mělo vzniknout návštěvnické centrum. Turisté si tu budou moci zakoupit vstupenky a suvenýry, k dispozici budou mít i toaletu“, upřesnil Pávek. Třeboňský zámek je známý svou širokou nabídkou kulturních aktivit. „Naplánované akce až na výjimky nerušíme. Stále počítáme s tradičním festivalem Okolo Třeboně na počátku července. Vnitřní malé nádvoří bude také letos patřit šermířům, ale i historickým tancům a hudbě. V omezeném režimu se též uskuteční tradiční festival vážné hudby Třeboňská nokturna. V zámeckém parku uvítáme Kinematograf bratří Čadíků a na velkém nádvoří se odehraje Noc na Karlštejně červnu a koncert čtyř tenorů. Sezona bude již tradičně zakončena Hradozámeckou nocí“, vyjmenoval kastelán Pávek.

Zámek Vimperk

Situace spojená s koronavirem a posun začátku návštěvnické sezóny se vimperského zámku téměř nedotkly. Za zpřísněných hygienických opatření tu naplno probíhají stavební práce, přípravy muzejních expozic i restaurování. „26. března uplynul rok od zahájení stavby a některé místnosti jsou již téměř dokončeny“, pochvaluje si postup stavebních prací kastelán Vojtěch Brož. Před dokončením je i restaurování renesančních výmaleb v severovýchodním křídle Horního zámku. Restaurátoři pracují na obnově výmalby v kapli čtyř evangelistů a malovaného záklopového stropu. „Strop má za sebou tři mokré zábaly, které z něj vytáhly dehet z kouře po požáru zámku v roce 1857“, upřesnil kastelán Brož. S příchodem teplého počasí se na zámek vrátilo lešení a začaly práce na obnově dalších dvou fasád. Zámek bude pro návštěvníky letos otevřen od 1. července. Prohlídka Dolního zámku se zaměří na unikátní výzdobu jihovýchodního křídla a proměny zámecké zahrady.

Klášter Zlatá Koruna

Historické mnišské toalety z 18. století budou v letošní sezóně novinkou v klášteře Zlatá Koruna. Prostory v budově velkého konventu se stavebně ještě upravují, hlavní prohlídkovou trasu obohatí na konci srpna. „Přestože na tehdejší dobu byly mnišské toalety poměrně promyšlené a pokrokové, takový komfort jako nabízí ty dnešní, rozhodně nečekejte. Svým uživatelům neposkytovaly žádné soukromí, byla to vlastně řada otvorů vedle sebe“, popsala kastelánka Lenka Tondlová. Historické toalety ale rozhodně nejsou jediným důvodem, proč bude zlatokorunský klášter v příštích měsících častým cílem návštěvníků. „Původní název kláštera byl Sancta spinea Corona - svatá trnová koruna, což v letošním roce turisty určitě přiláká do těchto míst“, vtipně okomentovala současný stav Lenka Tondlová. Návštěvníci budou moci navštívit malý konvent bývalého kláštera a největší chrám na jihu Čech, kostel Nanebevzetí Panny Marie. Letos naposledy bude k vidění expozice Místa setkávání v prvním patře velkého konventu, která mapuje literární dění na jihu Čech a na česko-rakousko-německém pomezí od středověku do současnosti. Oba prohlídkové okruhy jsou pro devatenáct osob a průvodce. Menší skupina maximálně devíti návštěvníků se podívá do opatské kaple, která byla kdysi soukromou kaplí hlavního představitele kláštera a je v ní vystaven originál gotického obrazu místní patronky, Zlatokorunské madony.     

Zvíkov

Návštěvníky zvíkovského hradu žádná omezení při prohlídce nečekají. „Prohlídky jsou bez průvodce, takže z naší strany s omezeními nepočítáme. Jedinou výjimkou mohou být víkendy a možná kumulace osob po příjezdu lodí. V takovém případě bychom si příchod k pokladně řídili. Pro návštěvníky by šlo o zdržení maximálně do patnácti minut“, informoval kastelán Aleš Kadlčák. Hrad čeká nezbytná obnova střechy nad budovou správy objektu. Ostatní investice jsou závislé na průběhu letošní návštěvnické sezóny, obdobně je to i s kulturními akcemi.

PLZEŇSKÝ KRAJ

Zámek Červené Poříčí

Zámek v Červeném Poříčí přivítá své návštěvníky pod lešením. Na vstupní budově předzámčí probíhá obnova čelní fasády do podoby, jakou měla na přelomu 18. a 19. století. S ní je spojena i renovace oken a vstupních vrat, konzervuje se i vstupní portál do areálu zámku z roku 1766. „Podle dosavadních zjištění se máme na co těšit. Nová fasáda bude pojednána v několika okrových odstínech od světle krémových až po zjištěné tmavě červené. Po jejím dokončení se na portál vstupní brány vrátí restaurované sochy z 18. století, bohyně Minerva, bavorský lev a putti“, informoval kastelán Marcel Čermák. Práce postupují i na obnově vnitřních prostor východního křídla předzámčí, kde prováděli průzkum restaurátoři, kteří se zaměřili na omítky. „Na základě jejich průzkumů bude řešena barevnost a výmalba interiérů 19. století. V řešení jsou nové inženýrské sítě, bezpečnostní systémy, vytápění i skladby podlah“, upřesnil kastelán Čermák. Prohlídky hlavní zámecké budovy doplní během vybraných víkendů v letních měsících mimořádní prohlídky zámecké kaple Nejsvětějšího srdce Páně. „Vzhledem k náročnosti stavební obnovy neplánujeme žádné mimořádné akce. Na konci srpna se zapojíme do Hradozámecké noci akcí Hra světel a stínů“, doplnil kastelán Marcel Čermák.

Hrad a zámek Horšovský Týn

Zámek v Horšovském Týně pro začátek sezóny připravil speciální prohlídkovou trasu "hradozámek", která bude výběrem větších místností ze dvou dosavadních okruhů. „Vzhledem k současným hygienicko-bezpečnostním opatřením musíme vynechat menší místnosti jako je byt komorníka, zbrojnice, zámecká ložnice, červený salon a salon grafiky. Maximální počet osob ve skupině bude patnáct“, informoval kastelán Jan Rosendorfský. Prohlídková trasa "kuchyně" bude provozována v plném rozsahu s omezeným počtem patnácti návštěvníků. Na obě prohlídkové trasy je možné si už nyní zakoupit on-line vstupenky. Kromě zajištění provozu se správa zámku soustředí i na přípravu výběrového řízení na další etapu obnovy parku, na níž získala finance z Evropské unie díky spolupráci s místní akční skupinou Český les. „Z těchto peněz budeme dokončovat opravu hlásky, revitalizovat lipovou alej od hlásky ke glorietu a pokročíme i v opravě hospodářských budov v zahradnictví. Práce by měly být dokončeny do konce dubna příštího roku“, upřesnil kastelán Rosendorfský. Vlastními silami budují lávku přes potok v zadní části zámeckého parku a od počátku roku bojují s dřevomorkou. „Dřevomorka se objevila u paty vřetenového schodiště ze sklepů do lovecké haly, které bylo od roku 1957 součástí prohlídkové trasy hrad. Museli jsme rozebrat část schodiště a zcela zlikvidovat dřevěnou podlahu a dveřní zárubně u vstupu na toto schodiště. Máme za sebou první etapu injektážních vrtů do zdiva a chemické ošetření, které bude třeba ještě nejméně jednou opakovat. V současné době probíhají i projekční práce na konečném vzhledu toho prostoru“, uvedl kastelán Jan Rosendorfský. Do začátku prázdnin čeká správu zámku spousta práce. Dokončeno bude restaurování sochy Neptuna z kašny na parkáně u kavárny i opravena a k náhledu zpřístupněna komůrka u výtahu na jídlo, která se nachází pod arkádou jižního křídla. Správa zámku dolaďuje i kulturní program. Nejmenší návštěvníci se mohou těšit na prázdninová víkendová představení s Divadlem pohádka, jako každoročně budou probíhat i noční prohlídky s kastelánem. Na programu budou i komentované prohlídky zámeckého parku a nedělní prohlídky kostela sv. Anny v Horšově. Trauttmansdorffské slavnosti byly pro letošek zrušeny, neuskuteční se ani tradiční filmová výstava kostýmů a rekvizit. Mezinárodní filmový festival Juniorfest by měl proběhnout od 6. do 12. listopadu. V době krize správa zámku komunikovala se svými návštěvníky prostřednictvím sociálních sítí a natáčela krátká videa, jejichž prostřednictvím postupně provedla zájemce celým areálem. „Naši mini sérii pohyblivých obrázků ukončíme 67. dílem v neděli 24. 5.“, upozornil kastelán Jan Rosendorfský.

Klášter Kladruby

Žádná omezení během prohlídky klášterního kostela návštěvníky v Kladrubech nečekají. Archiv vůní bude otevřen až od července. „Parfemistka a odborná garantka Archivu vůní Petra Hlavatá má pro letošní rok připravenu novu vůni, jejíž jméno i složení prozatím drží v tajnosti“, řekl s úsměvem kastelán Milan Zoubek. Kromě návštěvníků čeká klášter také na řemeslníky, kteří se již brzy pustí do jeho obnovy v rámci projektu IROP Život v řádu. „Momentálně dokončujeme výběrové řízení zakázky na dodavatele stavebních prací. Po vyhodnocení podaných nabídek jednáme o podpisu smlouvy se stavební firmou, která podala nejnižší nabídkovou cenou. Pokud půjde vše dobře, tak bychom mohli stavbu zahájit v červenci. V červnu vyhlásíme výběrové řízení na restaurování mobiliáře, čítající na sto padesát kusů nábytku, obrazů a dalších předmětů. Připravujeme i výrobní dokumentaci na zhotovení kopií nábytku do nové expozice, především do fraterie a noviciátu. Jako doprovodné projekty k IROP se projektují nová WC a nové parkoviště pro návštěvníky u Jižní zahrady, které budou hrazeny z rozpočtu Národního památkového ústavu“, vyjmenoval kastelán Milan Zoubek. První kulturní akcí, do níž se kladrubský klášter zapojí, bude 12.6. Noc kostelů. V červnu, 20. 6., proběhne v zahradě u klášterního kostela představení Viktora Černického PLI v rámci festivalu Tanec Praha 2020.

Zámek Kozel

Vzhledem k velikosti zámeckých místností budou na Kozlu prozatím provádět skupinky po deseti návštěvnících. Novinkou na trase bude barevná veduta zámku, na níž návštěvníci budou moci porovnat podobu zámku z roku 1808 se současným stavem. Jak sdělil kastelán Jan Polívka, vedutu od moravského kreslíře a grafika Johanna Venuta se podařilo získat z rakouské národní knihovny. Byla součástí souboru 399 akvarelových vedut, který v roce 1824 získal darem císař František I. při své návštěvě Hradce Králové. Kromě provozu se správa zámku chce letos soustředit i na restaurování. „Chtěli bychom nechat zrestaurovat sochu skoleného jelena na zámecké terase, která je v havarijním stavu. Prozatím jsme požádali o závazné stanovisko. V péči restaurátora je i rozsáhlé plátno připisované Philippu Peteru Roosovi, známému také jako Rosa di Tivoli“, upřesnil kastelán Jan Polívka. V rámci experimentálního ověření historických způsobů péče o travní porosty budou od začátku června v části zámeckého parku k vidění ovce. V parku se začalo pracovat také na obnově altánu. Zámecký park si návštěvníci budou moci projít také v rámci komentovaných prohlídek během Víkendu otevřených zahrad 6. a. 7. července. Prohlídky začínají po oba dny v 11, 13 a 15 hodin. Komentované prohlídky doplní mini konference, na níž zazní přednášky o valdštejnských oborách nebo o historii a symbolice anglických parků. Přednášky se uskuteční v sobotu 6. června od 14 hodin v Modrém salonu zámku. „Mrzí nás, že jsme přišli o řadu kulturních akcí, které jsme pracně přes zimu plánovali. Úplně změnit jsme museli náš letošní plán výstav. Na druhou stranu jsme se mohli věnovat činnostem, na které by v rámci normální návštěvní sezóny nezbývalo tolik času. Věci, které měly být představeny až příští rok – vlastní řada suvenýrů a nová publikace o zámku a jeho okolí - se nám podařilo uspíšit a budou zřejmě k dispozici už na podzim tohoto roku“, shrnul kastelán Jan Polívka.

Zámek Manětín

V Manětíně v těchto dnech finišují s obnovou výmalby oranžerie v zámecké zahradě. Do jejích zrestaurovaných interiérů se návštěvníci poprvé podívají v průběhu srpna během komentovaných prohlídek zámeckou zahradou. Kromě zachráněné výmalby tu bude k vidění i panelová výstava mapující historii a proměny zámecké zahrady i průběh obnovy této unikátní barokní stavby z 18. století. Oranžerie bude sloužit také jako lapidárium pro torza renesančních soch. „Ty jsme objevily v roce 1993 při opravách barokního bazénku v zahradě. Sochy původně zdobily zámek v jeho renesanční stavební fázi. Při barokní přestavbě posloužily jako stavební materiál pro vyrovnání základové desky bazénku“, ozřejmil Karel Mašek. S obnovou oranžerie se začalo loni, dostavěly se zdi, štíty, krovy a střecha, která dostala luxusní břidlicovou krytinu. Stavebním pracím předcházel podrobný archeologický průzkum, který mimo jiné odhalil topné kanály a systém vytápění i paty nosných dubových pilířů. Kompletní obnova budovy včetně restaurování výmalby vyjde na 9, 2 mil. Kč.

Zámek Nebílovy

Zámecký areál v Nebílovech je otevřen již od 11. května. Za devět dní provozu jej navštívilo 126 platících. Od pondělí 25. května budou zpřístupněny i jeho interiéry. V letošní sezóně se zámek sérií koncertů nazvaných Hudba Valdštejnských salonů zapojí do projektu Národního památkového ústavu Po stopách šlechtických rodů, který se letos pod označením Valdštejnové - lvi ve službách císařů soustředí na jednu z nejvýznamnějších rodin, jejíž dominia se v minulosti rozkládala i na území Plzeňského kraje. „Cílem našeho projektu je představit návštěvníkům zámeckých koncertů během celé sezóny hudbu, která se v historických obdobích – zejména hudebního baroka a klasicismu – provozovala na šlechtických sídlech hrabat z Valdštejna. Využíváme k tomu zejména interprety dosud prakticky nepovšimnutou tzv. Valdštejnskou sbírku hudebnin, uloženou v Národním muzeu“, sdělil kastelán Milan Fiala. „Na základě výsledků průzkumu jsme po konzultacích s muzikology oslovili špičkové soubory a interprety, kteří vybrané skladby nastudovali a přednesou je v Nebílovech, v místě spjatém s rodem Valdštejnů více než sto let“, doplnil kastelán Fiala. Projekt reflektuje i 250. výročí narození L. van Beethovena, umělce, jemuž jako ještě nepříliš známému klavíristovi a komponistovi, otevíral dveře do vídeňských salónů právě Ferdinand Arnošt z Valdštejna, sám výtečný hudebník a skladatel. Prvního koncertu se v rámci valdštejnského projektu zhostí 7. července soubor Concerto Aventino zaměřující se na provozování evropské hudby 15. až 18. století na dobové nástroje. Na programu budou mimo jiné skladby Antonia Salieriho. Výstavní sezónu v Gallery Tuwora otevře 27. května výstava obrazů malíře Lukáše Kudrny nazvaná Orchidej a Narcis. O den později zazní jazzový koncert Ivan Audes Tria s Mirkou Novak v rámci festivalu Jazz bez hranic. 

Klášter Plasy

Odloženého startu návštěvnické sezóny využili v klášteře Plasy k úpravám expozice v nemocničním křídle. Novinkou bude reinstalovaná nemocniční kaple a šatna mnichů. „Vedle barokních skříní nainstalujeme na zeď věšák. Jeho tvary vycházejí z plaského vzoru nalezeného v jedné z dochovaných barokních skříní. Do expozice přibyly hábity, které šijeme podle dochované ikonografie. Podobu barokního mnišského roucha zachycují v Plasích obrazy i fresky v ambitové chodbě konventu“, upřesnil kastelán Pavel Duchoň. V běhu je i realizace projektu IROP Cisterciácký klášter Plasy - obnova opatské rezidence. „Od ledna do května jsme zpracovávali restaurátorské záměry a připravovali restaurování mobiliáře pro zadání výběrového řízení. Zpracovávala se i zadání pro výrobu kopií a replik interiérového textilu. Průběžně pracujeme na scénáři interiérové instalace a provádíme základní archivní výzkum, abychom získali úplnější představu o tom, jak provozně fungovala metternichovská sídla a jak vypadaly jejich interiéry“, vyjmenoval kastelán Pavel Duchoň.  Kromě toho se připravuje projektová dokumentace pro obnovu budovy sýpky, kde probíhá geodetické zaměřování. Od 12. 6. do 5. 7. bude v nemocničním křídle konventu k vidění výstava obrazů, kreseb a fotografií mladých autorů z Plas. V letošní sezóně nebudou chybět ani technicky zaměřené prohlídky unikátního vodního systému a podzemního vzdušného systému plaského konventu ve dnech 11. a 12. 7.

Hrad Rabí

Turistickou sezónu na Rabí zahájili již během druhého květnového týdne. Během prvních devíti dnů hradní areál navštívilo 665 turistů. Ke standardnímu návštěvnickému provozu s komentovanými prohlídkami se na Rabí vrátí v pondělí 25. května. V souvislosti s nastalou situací a vládními nařízeními došlo ke změnám u společenských a kulturních akcí, naplánovaných na květen tohoto roku. Dny Šumavského Trojhradí se uskuteční v náhradním termínu, a sice 13. a 14. června. Speciální prohlídky hradního areálu představí hrad v proměnách času. Do akce se zapojí i spřátelené hrady Velhartice a Kašperk. Tradiční dětský den Rabijáda, původně plánovaný na sobotu 30. května, je bohužel zrušen. Děti však nepřijdou o oblíbená pohádková odpoledne v červenci a srpnu. První bude 5. července Norská pohádka divadla Buchty a loutky.

Hrad Švihov

Za hradby švihovského hradu návštěvníci v letošní sezóně zavítají v pondělí 25. května. Otevřena bude pouze základní trasa Hrad pro devět osob a výstava Za tajemstvím Popelčina střevíčku, věnovaná oblíbené filmové pohádce, která se na švihovském hradě natáčela. Návštěvníci se na hrad budou moci podívat i po setmění během Noci kostelů 5. června. Individuální prohlídku hradní kaple doplní výstava fotografií, které zachycující restaurování fresky a výzdoby zábradlí tribuny i některé původní prvky, které se v kapli nacházely ještě ve druhé polovině 20. století. O prázdninách prohlídkové trasy obohatí kopie náhrobku Půty Švihovského z Rýzmberka a model hradu z 3D tiskárny. Několika kulturními akcemi se Švihov zapojí do projektu Národního památkového ústavu Valdštejnové, lvi ve službách císaře. V tanečním sále, jemuž dominuje malovaný dřevěný strop ze zaniklého valdštejnského zámku v Dobrovicích, se 14. června odehraje jedinečné provedení scénické ranně barokní opery Claudia Monteverdiho Tanec nevděčnic.

Hrad Velhartice

Prohlídku renesančního zámku i interaktivní výstavy o stavebnictví v bývalém hradním pivovaru budou muset návštěvníci velhartického hradu prozatím oželet. Od pondělí 25. května bude v provozu hradní okruh, který pojme devatenáct návštěvníků, a volná prohlídka hradního areálu. „Výstava zůstane prozatím uzavřena z důvodu nemožnosti zajistit dostatečnou dezinfekci všech ploch na interaktivních prvcích. Také zámecký okruh nebude pro návštěvníky momentálně přístupný, jelikož nejsme schopni v rámci současných nařízení dodržet požadovaný dvoumetrový odstup mezi návštěvníky. Budeme sledovat vývoj nařízení vlády, a jakmile to bude prakticky možné, tak zpřístupníme i tento okruh“, vysvětlil kastelán Matěj Mejstřík. Návštěvníci však nepřijdou o příjemné posezení v hradní kavárně "Café jak z praku", od úterý 2. 6. pak bude otevřena i restaurace U Hradního sládka. Z připravovaných kulturních akcí se v plánovaném termínu 13. a 14. června uskuteční Dny Šumavského Trojhradí s podtitulem Hrad v proměnách času, kdy zájemce čeká speciální prohlídka hradního areálu s bývalým kastelánem Petrem Mejstříkem zaměřená na stavební obnovu od roku 1938 až po současnost. Doplní ji i výstava fotografií proměn velhartického hradu za posledních padesát let. „V současné chvíli také stále počítáme s otevřením skanzenu v předhradí s ukázkou řemesel o prvním prázdninovém prodlouženém víkendu 4. až 6. července. Rozhodně také počítáme s konáním oblíbených divadelních prohlídek ve dnech 24. až 26. července a na Hradozámeckou noc 29. 8. Otazník stále visí nad Štíty stříbrného lva“, informoval o programu kastelán Matěj Mejstřík.

KRAJ VYSOČINA

Zámek Jaroměřice nad Rokytnou

Jaroměřický zámek vstupuje do návštěvnické sezóny s prodlouženou výstavou Od pole válečného po objetí múzami s podtitulem Questenbergové na zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou. „Výstava se zabývá životními osudy jednotlivých členů rodu Questenbergů a představí dochovaný mobiliář jako vzpomínku na tuto rodinu“, upřesnila již dříve autorka výstavy Jana Petrová. Výstava je instalována v přízemí zámku, proto je vhodná pro vozíčkáře a osoby s pohybovým omezením. Po celý letošní rok bude probíhat rekonstrukce kostela sv. Markéty, proto nebude tento okruh návštěvníkům přístupný. Na obnově se pracuje i v zámeckých interiérech. „Do Čínského kabinetu se z restaurování vrátil již čtvrtý panel tapety s unikátní kolážovou technikou, tzv. lacca povera. Do restaurátorské dílny byl převezen pátý panel, který bude hotový do konce letošního roku. Poté bude zbývat ještě pět panelů k restaurování“, informoval kastelán Radim Petr. V polovině roku bude zahájena rekonstrukce elektrických rozvodů celého zámku. Práce si vyžádají nejméně čtyři roky a celkové náklady jsou odhadovány na 25 mil. Kč. Opravy se dočká i střešní plášť na bývalé oranžerii. Milovníci hudby se i letos mohou těšit na Hudební festival Petra Dvorského. Zahajovací koncert se tradičně odehraje v zámecké zahradě a to 1. srpna. Program se ponese ve znamení klasiků italské opery G. Verdiho a G. Pucciniho a české opery B. Smetany a A. Dvořáka v interpretaci zahraničních pěvců.

Hrad Lipnice

Hrad Lipnice přivítá návštěvníky nově zabydlenými  interiéry Thurnovského paláce. Repliky středověkého nábytku přiblíží podobu interiéru hradu ve 2. polovině 15. a v 1. polovině 16. století a naznačí funkční využívání jednotlivých místností. Černou kuchyni, ložnici a hodovní síň s kaplí zútulní stoly, křesla, sedací truhlice, postel s nebesy, repliky středověkých textilií i předměty každodenní potřeby. Pozůstatky po původních topeništích v různých částech hradu inspirovaly kastelána Marka Hanzlíka a jeho kolegy k vybudování Muzea vytápění středověkého hradu. Představen bude i tzv. Lipnický kachlový poklad. „Jedná se o jedinečný soubor středověkých kamnových kachlů, který byl v průběhu minulého století nashromážděn ze sutin vyhořelého lipnického hradu“, upřesnil kastelán Hanzlík. Muzeum návštěvníkům zároveň představí i významné předměty z hradních sbírek – historickou malovanou oponu, která zachycuje podobu města a hradu po požáru v roce 1869, zrestaurovaný kočár typu Mylord a hodinový stroj ze zaniklé panské myslivny Rohule na nedalekém vrchu Melechově. Prohlídka interiérů Thurnovského paláce bude probíhat bez omezení. „Návštěvníci dostanou úvodní výklad na nádvoří či ve větší místnosti pro dodržení rozestupů, po hradě pak budou chodit již samostatně. Regulovat budeme pouze vstup do pokladny v případě většího množství návštěvníků“, ozřejmil pravidla provozu kastelán Hanzlík. Na léto připravují na hradě tradiční kulturní akce - noční prohlídky, divadlo, koncerty a v září středověký Turnaj sv. Samsona.

Zámek Náměšť nad Oslavou

Od pondělí 25. května bude na zámku v Náměšti nad Oslavou přístupný pouze základní návštěvnický okruh reprezentačními sály prvního patra, který bude mimořádně rozšířen o unikátní prostoru zámecké knihovny. V souvislosti s omezeními při pořádání kulturních akcí byly v letošním roce zrušeny hudební festivaly Folkové prázdniny a Concentus Moraviae, které se tradičně odehrávaly v renesančních kulisách náměšťského zámku. Oba se přesouvají na příští rok. „Ze stejných důvodů byla po dohodě s uměleckým kovářem Pavlem Tasovským přeložena plánovaná výstava Léčba železem a ohněm, která se uskuteční během prázdnin příštího roku“, doplnil kastelán Marek Buš. V červenci a srpnu návštěvníci však nepřijdou o večerní hrané prohlídky, ani divadelní představení Strašidlo cantervillské na nádvoří zámku.

Zámek Telč

V letošním roce nabídne telčský zámek svým návštěvníkům pouze II. prohlídkový okruh zahrnující byt posledního majitele zámku. Ostatní prohlídkové okruhy budou nepřístupné z důvodu rozsáhlých stavební prací, které probíhají v rámci projektu IROP Státní zámek Telč – Růže Vysočiny. „Práce probíhají podle plánu. Naštěstí se nestalo, že by některý ze zaměstnanců dodavatelské stavební firmy nebo restaurátorů onemocněl nemocí COVID-19, což by znamenalo karanténu pro celou firmu a pozastavení prací“, řekl kastelán Bohumil Norek. Stavební práce byly zahájeny v druhé polovině února v prostorách jižního paláce, kde v několika posledních letech sídlilo detašované pracoviště Muzea Vysočiny Jihlava.  Momentálně zde probíhá odkrývání omítek na původní vrstvy, provádí se nové rozvody elektriky a zabezpečovacího systému a rekonstrukce původních dřevěných podlah ve dvou místnostech budoucího Zámeckého muzea. Revitalizace se dotkne i venkovních fasád objektu. „Na Malém dvorku, který je součástí základního prohlídkového okruhu renesančními sály, probíhá odstranění nesoudržných omítek, bylo provedeno statické zajištění kamenných prvků štítové stěny a čištění dřevěných a okenních ostění. Pracuje se i v interiérech. Například v Rytířském sále se provádí průzkum původního dřevěného kazetového stropu a jeho příprava pro restaurování“, upřesnil kastelán Norek. Současný stav a stavební práce částečně ovlivnily i kulturní program na zámku. Zrušen byl tradiční řemeslný jarmark v červenci i koncert kapely Čechomor, který se přesouvá na příští srpen. Tradiční akce Prázdniny v Telči oživí zámecké nádvoří i celé město mezi 24. červencem a 9. srpnem 2020.