Soutěž Českobudějovické slavné vily a jejich lidé má již své vítěze

V loňském roce odbor památkové péče Magistrátu města České Budějovice ve spolupráci s Národním památkovým ústavem v Českých Budějovicích vyhlásil pro podzimní sezónu soutěž pro děti a mládež. Vědomostní soutěž tentokrát navázala na předchozí soutěž v souvislosti se stavbami v Českých Budějovicích, které jsou spojeny se slavnými osobnostmi.

Soutěžící měli letos možnost projít si a prohlédnout významné stavby (vily), které vznikaly na konci 19. a v průběhu 20. století a podrobněji se s nimi seznámit. Toto období přineslo velké změny do všech oblastí života ve městě.

Soutěž probíhala od 15. 9. 2018 do 31. 12. 2018.

Přinášíme výsledky soutěže ČESKOBUDĚJOVICKÉ SLAVNÉ VILY A JEJICH LIDÉ, spolu s klíčem ke správným odpovědím

Pořadí nejlepších vyhodnocených prací určila hodnotící komise složená ze zástupců odboru památkové péče Magistrátu města České Budějovice a Národního památkového ústavu na základě počtu bodů za správné odpovědi.

Dne 27. 3. 2019 v 10:00 hod se v obřadní síni českobudějovické radnice uskuteční slavnostní předání cen výhercům.

Ocenění získávají

KATEGORIE: jednotlivec – výherci:
  • 1. místo: Lucie Lindovská, 8.A, ZŠ Pohůrecká, Č. B.
  • 2. místo: David  Schönbauer, 6.B, ZŠ O. Nedbala, Č. B.
  • 3. místo: Lucie Reiserová, 5.D, ZŠ O. Nedbala, Č. B.
KATEGORIE: kolektiv – výherci
  • 1. místo: 16 žáků dějepisného semináře 6.- 9. třída – ZŠ Kubatova, Č. B.

Veronika Bittová z 6.C, Aneta Hlaváčová, Kristýna Labajová, Kateřina Sládková, Kateřina Vlášková ze 7.A, Tereza Hajtolová, Tereza Dořáková ze 7.B, Elizabeth Kristin Křížová z 8.A, Eva Týrová, Erik Dejčmar z 8.B, Anna Záblacká z 9.A, Nela Bočková, Adéla Fousková, Aneta Nicole Hovorková, Kateřina Strachotová, Markéta Pešková z 9.B

  • 2. místo: 2 žákyně třídy 2.E - Gymnázium Česká, Č. B.

Adéla Tycová, Zuzana Reitzová

  • 3. místo: 2 žákyně třídy 2.E – Gymnázium Česká, Č.B.

Adéla Marcínová, Lenka Kollarová

Všem oceněným gratulujeme!

Ceny pro vítěze

  • Hlavní cena pro vítěze - jednotlivce: rodinná vstupenka na památkové objekty ve správě Národního památkového ústavu
  • Vítězný kolektiv - skupinová vstupenka do jednoho vybraného památkového objektu ve správě Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích.
  • Pro další výherce soutěže jsou připraveny zajímavé věcné ceny.
  • Všichni ocenění budou pozváni k občerstvení.

Seznam vítězů je vyvěšen na webových stránkách odboru památkové péče Magistrátu města České Budějovice – www.c-budejovice.cz a Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích – www.npu.cz/uopcb, ale i v Turistickém informačním centru na českobudějovické radnici.

Pochvala patří soutěžícím, kteří vytrvali v bádání při plnění soutěžních úkolů o našem městě a zpracování odevzdali. Doufáme, že jste si všichni se zájmem užili badatelskou činnost i v terénu.

Zároveň bychom rádi poděkovali všem partnerům za poskytnutí cen.

Kontakt a bližší informace

Jana Kadlecová, odbor památkové péče Magistrátu města České Budějovice, tel.: 386 804 303

Bc. Eva Neprašová, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích, 777 454 383.

Více informací o soutěži naleznete zde.