ÚOP v Českých Budějovicích

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu


Českobudějovické slavné vily a jejich lidé

Vědomostní soutěž pro děti a mládež do 16 let

Odbor památkové péče Magistrátu města České Budějovice ve spolupráci s Národním památkovým ústavem v Českých Budějovicích vyhlašuje pro podzimní sezónu roku 2018 soutěž pro děti a mládež do 16 let – jednotlivce i kolektivy (např. třída či zájmový kroužek).

Vědomostní soutěž tematicky navazuje na soutěže z posledních dvou let, které byly zaměřené na moderní stavby Českých Budějovic a slavné osobnosti, které s nimi byly spojené. V letošním roce soutěžící lépe poznají českobudějovické slavné vily.

podmínky a vyhodnocení soutěže

Pracovní listy najdete v Turistickém informačním centru českobudějovické radnice nebo na webových stránkách odboru památkové péče Magistrátu města České Budějovice www.c-budejovice.cz a Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích www.npu.cz/uopcb.

Odpovědi na soutěžní otázky doručte nejpozději do 31. 12. 2018 na adresu:

Magistrát města České Budějovice

Ing. Jana Taubrová

Odbor památkové péče
Kněžská 19
370 92 České Budějovice

Výherci soutěže budou zveřejněni 31. ledna 2019. Ceny budou výhercům slavnostně předány na českobudějovické radnici.

Hlavní cenou pro vítěze jednotlivce je rodinná vstupenka na památkové objekty ve správě Národního památkového ústavu.

Hlavní cenou pro vítězný kolektiv je skupinová vstupenka do jednoho vybraného památkového objektu ve správě Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích.

Připraveny jsou i zajímavé věcné ceny.

Těšíme se na vaše odpovědi, kresby i fotografie z vašich badatelských výprav do terénu!

Soutěž pro Vás připravily:

  • Ing. Jana Taubrová, Jana Kadlecová, odbor památkové péče Magistrátu města České Budějovice
  • Mgr. Eva Erbanová, Bc. Eva Neprašová, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích
  • Ilustrace Ing. arch. Zdeňka Kočková, Mgr. Eva Hnudová

Poděkování patří:

  • Mgr. Evě Erbanové z Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Českých Budějovicích
  • Mgr. Milanovi Šilhanovi z Krajského úřadu Jihočeského kraje (odbor kultury a památkové péče) za možnost čerpání z jejich publikační činnosti a za poskytnutí materiálů.