Označení Evropské dědictví - výzva k podávání přihlášek

Národní památkový ústav vyhlašuje výzvu do národního kola pro výběr pamětihodností ucházejících se o prestižní označení Evropské dědictví. Uzávěrka přihlášek je 14. prosince 2018.

Národní památkový ústav je národním koordinátorem pro označní European Heritage Label / Evropské dědictví.

Označení Evropské dědictví může být uděleno hmotným či nehmotným kulturním a přírodním památkám, které prokážou symbolickou hodnotu pro Evropu a předloží projekt propagující evropský charakter. Titul má za úkol propagovat nadnárodní rozměr pamětihodností a přičinit se o jejich zpřístupnění co nejširší veřejnosti včetně zajistění kvalitních informačních, vzdělávacích a kulturních aktivit.

Aktuální výzva je určena správcům a majitelům památek přírodních, archeologických, průmyslových nebo městských kulturních krajin, památných míst, kulturních statků a objektů a také nehmotnému dědictví, které se váže k určitému místu.

Žadatelé, kteří mají zájem přihlásit se do národního kola musí:

  • kontaktovat národního koordinátora, kterým je Národní památkový ústav (kontaktní osoba: Mgr. Tomáš Řepa, e-mail: repa.tomas@npu.cz)
  • seznámit se s pokyny nominace
  • vyplnit přihlášku v českém jazyce
  • podat přihlášku do 14. prosince 2018 do 12 hodin

Výběr probíhá v první fázi na národní úrovni a zodpovídají za něj jednotlivé členské státy. V České republice je pro výběr ustanovena odborná komise ministra kultury složená z pěti odborníků z různých sektorů. Předvýběr se zasílá Evropské komisi do Bruselu, kde panel třinácti nezávislých expertů provede konečný výběr.

Označení Evropské dědictví se uděluje na dobu neomezenou a vždy pouze jednomu kandidátovi z dané země.

Podrobnosti naleznete na webové stránce European Heritage Label.

Informace pro žadatele a formulář žádosti ke stažení ZDE.