Podpořte svého favorita v hlasování o Cenu NPÚ Patrimonium pro futuro

Do soutěže o Cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro letos územní odborná pracoviště NPÚ nominovala dvacet jedna pozitivních počinů a objevů z oblasti památkové péče. Zatímco porota vybírá vítěze jednotlivých kategorií, může veřejnost podpořit některý z návrhů na cenu svým hlasem, a to bez ohledu na soutěžní kategorii.

Zvýší se tak jeho šance na zisk ocenění Památky děkují, které vítěz obdrží spolu s dalšími laureáty v středu 3. října na slavnostním předávání cen na zámku v Jindřichově Hradci. Hlasování probíhá na webových stránkách NPÚ do pátku 14. září.

Medailonky nominací

On-line hlasování

Na Cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro jsou odborníky z regionálních pracovišť NPÚ nominovány maximálně 2 pozitivní příklady z každého kraje, jež potom soupeří o ocenění ve čtyřech kategoriích: obnova památky, restaurování; objev, nález roku; prezentace hodnot; záchrana památky.