Páté výroční setkání českých a slovenských památkářů se zaměřilo na restaurování

Setkání českých a slovenských památkářů

Studijní centrum NPÚ v Českém Krumlově hostilo ve dnech 12. a 13. června 2018 již páté výroční setkání českých a slovenských památkářů. Tématem letošního odborného setkání byla metodika restaurování movitých i nemovitých památek. „Téma, které je předmětem letošního setkání, je královskou disciplínou památkové péče,“ zdůraznila ve svém úvodním projevu generální ředitelka NPÚ Naděžda Goryczková.

Na osmdesát účastníků již tradičního setkání, které se střídavě koná v České republice a na Slovensku, si vyslechlo příspěvky prezentující celé spektrum uměleckého řemesla a restaurování architektury, soch, maleb, varhan či vitráží. Skladba příspěvků ilustrovala potřebnou interdisciplinární spolupráci při určování koncepcí restaurátorských zásahů. Zatímco některé prezentace byly zaměřené spíše teoreticky a problematiku restaurátorského zásahu zobecňovaly, jiné upozorňovaly na konkrétních případech na zdařilé realizace i možná úskalí restaurátorských zásahů.

Generální ředitelka Pamiatkového úradu Slovenskej republiky Katarina Kosová ve svém úvodním slovu vysvětlila historické okolnosti včlenění tzv. restaurátorských ateliérů do struktury Pamiatkového úradu Slovenskej republiky, které naopak ve struktuře NPÚ chybí. Obě generální ředitelky zároveň stručně představily částečně odlišná východiska a z nich vyplývající přístupy k problematice restaurování v České republice a na Slovensku.

V rámci konference byly pro účastníky připraveny exkurze do bývalého klášterního areálu minoritů a klarisek v Českém Krumlově, který v roce 2015 získal ocenění Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro. Exkurze byly zaměřeny na téma restaurování nástěnných maleb a kamenosochařských prvků v minoritském klášteře a stavební dějiny a památkovou obnovu souklášteří.