Nález středověkých trámových stropů v ambitu kláštera klarisek v Českém Krumlově

Stavební práce v ambitu ženské části bývalého klášterního areálu klarisek a minoritů v Českém Krumlově odhalily v létě roku 2014 pozoruhodné malované stropní trámy z doby vlády Karla IV. V českých zemích jde o nejilustrativnější doklad archaického způsobu zastropení klášterního ambitu trámovým stropem.

Na základě dendrochronologického průzkumu bylo dřevo 24 dochovaných trámů datováno do let 1352–1355 a lze předpokládat, že sem byly dopraveny už opracované. Jsou totiž o 15 až 20 centimetrů delší, než jaká je šíře klášterní chodby; také vzdálenost mezi nimi se značně liší. Po zabudování a omítnutí chodby byly vyzdobeny malbami odpovídajícími charakterem 14. století, na nichž se převážně uplatňují rostlinné motivy, především stylizovaný akant, v menší míře i motivy geometrické.

Dochované trámy byly napadeny dřevokaznými houbami i hmyzem a některé byly i mechanicky poškozeny při osazování podhledů s rákosovými stropy. Velké zásahy do stropních konstrukcí kláštera totiž proběhly ve druhé pol. 17. století, po roce 1832 při adaptování na byty a naposledy i počátkem 80. let 20. století.

Restaurování tedy znamenalo biocidní ošetření, očištění, penetraci a místy i doplnění původních trámů vložením nového dřevěného prvku, přizpůsobeného originálnímu zpracování. Po dokončení restaurátorských prací se stropní konstrukce ambitu stane součástí Expozice lidských dovedností a umu našich předků. Areál kláštera založeného Rožmberky v roce 1350, do něhož byly klarisky uvedeny 27. května 1361, by se tak měl zařadit mezi největší návštěvnická lákadla v Českém Krumlově.

Za Jihočeský kraj nominováno územním odborným pracovištěm NPÚ v Českých Budějovicích na cenu NPÚ Patrimonium pro futuro v kategorii objev, nález roku.

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.


Související příklady

Celkový pohled na hřbitovní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Horním Maršově

Osud renesančního kostela Nanebevzetí Panny Marie dokládá obtížnou situaci mnoha sakrálních staveb v bývalých Sudetech, které po roce 1945 ztratily v souvislosti s...

Cena NPÚ

Díky iniciativě občanského sdružení Pro kostely, z. s., se na území Litoměřické diecéze daří zachránit církevní památky, kterým dosud hrozil zánik. Sdružení se přitom...

Při restaurování obrazu z kostela sv. Vavřince v Těrlicku-Kostelci byla odkryta unikátní pozdně gotická desková malba. Objev významně prohlubuje znalosti o umění daného...

Cena NPÚ