Výstava v Českých Budějovicích mapuje postoje šlechty v období nacistické okupace

Zveme vás na výstavu mapující postoje a postavení šlechty v Československu v kontextu mnichovských událostí roku 1938 a okupace českých zemí nacistickým Německem. Výstavu pořádá Ústav pro studium totalitních režimů ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm v Českých Budějovicích.

V rámci doprovodného programu se v pondělí 20. února v 16 hodin uskuteční přednáška autora výstavy Zdeňka Hazdry, jejíž součástí bude projekce videodokumentu s vyprávěním pamětníků. Výstava se koná od 12. ledna do 28. února v galerii NPÚ na Senovážném náměstí 6 v Českých Budějovicích. Otevřeno je každý všední den od 9 do 16 hodin, vstup je volný.

Putovní výstavní projekt připravil Zdeněk Hazdra, historik a ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR) společně s kolegyní Ditou Homolovou, rovněž historičkou působící na ÚSTR. Hlavní pozornost je věnována představitelům šlechtických rodů, kteří stáli u vzniku deklarací proklamujících podporu českému státu a národu. Stranou pozornosti nezůstávají ani otázky související s kolaborací některých šlechticů na jedné straně a zapojením jiných do protinacistického odboje na straně druhé. Někteří byli nacistickým režimem tvrdě perzekvováni. „Šlechta jako taková stále vyvolává četné a vášnivé diskuse. Proto je mým přáním, aby tento výstavní projekt nejen připomenul statečnost řady osobností pocházejících z aristokratického prostředí, ale především aby poskytl plastický a neideologický pohled na citlivé téma v kontextu jedné z nejtěžších kapitol našich novodobých dějin,“ řekl Hazdra.

V rámci doprovodného programu se v pondělí 20. února v 16 hodin uskuteční v přednáškovém sále NPÚ na Senovážném náměstí 6 v Českých Budějovicích přednáška Zdeňka Hazdry o  postojích šlechtických rodů v předválečných a válečných letech. Její součástí bude projekce videodokumentu, který vznikl ve spolupráci Ústavu pro studium totalitních režimů a občanského sdružení Post Bellum. Účastníci si budou moci vyslechnout vyprávění potomků protagonistů deklarací z konce třicátých let (Theobalda Czernina, Jaroslava Lobkowicze, Františka Kinského a Karla Schwarzenberga) a seznámit se s osudy jejich rodin během bouřlivého dvacátého století.

Tato putovní výstava se představila veřejnosti již na Novoměstské radnici v Praze, na zámcích Loučeň, Pardubice, Žďár nad Sázavou a Častolovice, dále v Lomnici u Tišnova, Luhačovicích, Českém Krumlově, Klatovech a Jilemnici. Nyní je možné ji shlédnout i v Českých Budějovicích.

Informace:

  • Bc. Eva Neprašová, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích, neprasova.eva@npu.cz, tel. +420 777 454 383.

Související akce

Šlechta v letech nacistického ohrožení československého státu

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Vzdělávání

ÚOP v Českých Budějovicích

20. 2. 2017

16.00 – 17.00