Šlechta v letech nacistického ohrožení československého státu

Zajímají vás pohnuté osudy šlechtických rodů v bouřlivém dvacátém století? Přijďte si poslechnout přednášku historika a ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů Zdeňka Hazdry o postojích šlechtických rodů v předválečných a válečných letech. Její součástí bude projekce videodokumentu, který vznikl ve spolupráci Ústavu pro studium totalitních režimů a občanského sdružení Post Bellum. Vyslechnete si  vyprávění potomků protagonistů deklarací z konce třicátých let (Theobalda Czernina, Jaroslava Lobkowicze, Františka Kinského a Karla Schwarzenberga.)