ÚOP v Českých Budějovicích

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu


Přednášky pro studenty VŠ

Naše pracoviště dlouhodobě zajišťuje pro Filozofickou fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích výuku předmětů památková péče I a II. a předmětu architektonicko-historický průzkum. Přednášejí odborní pracovníci NPÚ specializovaní na jednotlivá témata.

kurz památkové péče

Základní kurz pro studenty Historického ústavu a Ústavu estetiky a dějin umění FF Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

rozvrh letního semestru 2017

 • 15. února     Archeologie v památkové péči                                  Mgr. Jiří Havlice
 • 22. února    Památková péče o zahrady a parky                           Ing. Marie Pavlátová
 •  1. března    Památková péče o historickou kulturní krajinu        Ing. Marek Ehrlich
 • 8. března     Správa a prezentace hradů a zámků I.                      PhDr. Pavel Slavko
 • 15. března   Správa a prezentace hradů a zámků II.                      PhDr. Tomáš Horyna
 • 22. března   Péče o historické knižní sbírky                                   PhDr. Pavel Hájek
 • 29. března   Archivní průzkumy v památkové péči                       Mgr. J. Hansová – PhDr. Z. Prokopová   
 •  5. dubna    Nástěnné malby a metody jejich restaurování           Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.
 • 12. dubna   Kamenosochařská díla a metody jejich restaurování  Mgr. P. Pavelec, Ph.D.
 • 19. dubna   Památky ze dřeva a metody jejich restaurování          Mgr. Martin Gaži
 • 26. dubna   Závěsné obrazy a grafika – metody jejich restaurování  PhDr. Ludmila Ourodová, Ph.D.
 • 3. května     Evidence a dokumentace kulturních památek         PhDr. Pavel Hájek
 • 10. května   Historický textil a metody jeho restaurování           Mgr. Milena Hajná, Ph.D.
 • 17. května    Závěrečné shrnutí                                                       Mgr. Martin Gaži

rozvrh zimního semestru 2016

 • 12. 10.       Úvodní informace (Mgr. Martin Gaži)
 • 19. 10.       Památky světového dědictví UNESCO ( Ing. Vlastislav Ouroda, Ph.D.)
 • 26. 10.      Dějiny památkové péče I. ( Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.)
 •    2. 11.      Stavební památky mezi průzkumem a restaurováním (PhDr. Roman Lavička, Ph.D.)                   
 •    9. 11.      Dějiny památkové péče II. ( Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.)
 •  16. 11.      Památková péče mezi vědním oborem a státní legislativou (Ing. Vlastislav Ouroda, Ph.D.)
 • 23. 11.       Urbanismus v památkové péči (Ing. Vlastislav Ouroda, Ph.D.)
 • 30. 11.       Liturgické prostory v památkové péči  (Mgr. Martin Gaži)
 •   7. 12.       Hrady a zámky v památkové péči ( Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.)
 • 14. 12.       Základní texty teorie památkové péče (seminář), (Mgr. Martin Gaži)
 •  21. 12.      Proměny akcentů památkové péče v posledním čtvrtstoletí (seminář), (Mgr. Martin Gaži)
 •    4. 1.        Shrnutí, diskuse, zápočet (Mgr. Martin Gaži)

doporučená literatura ke stažení:

Doporučená literatura
DOCX (17,43 KB)