Přednášky pro studenty VŠ

Naše pracoviště dlouhodobě zajišťuje pro Filozofickou fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích výuku předmětů památková péče I a II. a předmětu architektonicko-historický průzkum. Přednášejí odborní pracovníci NPÚ specializovaní na jednotlivá témata.

kurz památkové péče

Základní kurz pro studenty Historického ústavu a Ústavu estetiky a dějin umění FF JU v Českých Budějovicích, zimní semestr  2016

rozvrh zimního semestru 2016

 • 12. 10.       Úvodní informace (Mgr. Martin Gaži)
 • 19. 10.       Památky světového dědictví UNESCO ( Ing. Vlastislav Ouroda, Ph.D.)
 • 26. 10.      Dějiny památkové péče I. ( Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.)
 •    2. 11.      Stavební památky mezi průzkumem a restaurováním (PhDr. Roman Lavička, Ph.D.)                   
 •    9. 11.      Dějiny památkové péče II. ( Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.)
 •  16. 11.      Památková péče mezi vědním oborem a státní legislativou (Ing. Vlastislav Ouroda, Ph.D.)
 • 23. 11.       Urbanismus v památkové péči (Ing. Vlastislav Ouroda, Ph.D.)
 • 30. 11.       Liturgické prostory v památkové péči  (Mgr. Martin Gaži)
 •   7. 12.       Hrady a zámky v památkové péči ( Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.)
 • 14. 12.       Základní texty teorie památkové péče (seminář), (Mgr. Martin Gaži)
 •  21. 12.      Proměny akcentů památkové péče v posledním čtvrtstoletí (seminář), (Mgr. Martin Gaži)
 •    4. 1.        Shrnutí, diskuse, zápočet (Mgr. Martin Gaži)

doporučená literatura ke stažení:

Doporučená literatura
DOCX (17,43 KB)