ÚOP v Českých Budějovicích

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu


Památkový rozměr jihočeské krajiny

Kurz pro studenty Přírodovědecké fakulty a Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích / KBE–027

památkový rozměr jihočeské krajiny

 • Přednášky nejsou na akademický rok 2019/2020 vypsány.

rozvrh:

 • Kulturní historie jihočeské krajiny, místa paměti                 Mgr. Martin Gaži
 • Prehistorická a raně středověká sídelní struktura                 Mgr. Jiří Havlice
 • Městský urbanismus a krajina                                                  Ing. Aleš Krejčů
 • Krajina středověkých kostelů                               PhDr. Roman Lavička, Ph.D.
 • Šlechtická sídla v krajině                                              Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.
 • Vesnice a zemědělská krajina                            Ing. D. Šnejd, Mgr. J. Hansová
 • Rybníky, mlýny, hamry a další technická zařízení           D. Šnejd,  J. Hansová
 • Krajina a sídla v historické ikonografii           PhDr. Ludmila Ourodová, Ph.D.
 • Historické zahrady a parky                                                Ing. Marie Pavlátová
 • Komponovaná krajina                                                           Ing. Marek Ehrlich
 • Drobná sakrální architektura v krajině                                 PhDr. Pavel Hájek
 • Poutní kostely a místa náboženské úcty                               Mgr. Martin Gaži