ÚOP v Českých Budějovicích

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu


Památkový rozměr jihočeské krajiny

Kurz pro studenty Přírodovědecké fakulty a Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích / KBE–027

památkový rozměr jihočeské krajiny

rozvrh zimního semestru 2017

 •   3. 10.  Kulturní historie jihočeské krajiny, místa paměti                   Mgr. Martin Gaži
 • 10. 10.  Prehistorická a raně středověká sídelní struktura                 Mgr. Jiří Havlice
 • 17. 10.   Městský urbanismus a krajina                                                  Ing. Aleš Krejčů
 • 24. 10.  Krajina středověkých kostelů                                        PhDr. Roman Lavička, Ph.D.
 • 31. 10.   Šlechtická sídla v krajině                                                        Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.
 •   7. 11.    Vesnice a zemědělská krajina                                     Ing. D. Šnejd, Mgr. J. Hansová
 • 14. 11.    Rybníky, mlýny, hamry a další technická zařízení     Ing. D. Šnejd, Mgr. J. Hansová
 • 21. 11.    Krajina a sídla v historické ikonografii                     PhDr. Ludmila Ourodová, Ph.D.
 • 28. 11.   Historické zahrady a parky                                                     Ing. Marie Pavlátová
 •   5. 12.   Komponovaná krajina                                                             Ing. Marek Ehrlich
 • 12. 12.    Drobná sakrální architektura v krajině                                  PhDr. Pavel Hájek
 • 19. 12.    Poutní kostely a místa náboženské úcty                               Mgr. Martin Gaži