Naučná stezka krajinářským parkem Terčino údolí

 Středně náročná naučná stezka má 12 zastavení a její délka je 7 km.

  • Naučná stezka je středně náročná, má 12 zastavení a její délka je přibližně 7 km. Délku trasy lze podle potřeby kdykoliv zkrátit. Naučnou stezku připravila Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a Národní památkový ústav v roce 2007.
  • Naučná stezka je volně přístupná veřejnosti.

Park Terčino údolí představuje mimořádný příklad rané krajinářské tvorby, čímž se řadí k nejvýznamnějším historickým parkům v České republice. Je součástí krajinářských úprav, zřízených na panství rodu Buquoyů v Nových Hradech. Vznikl úpravou volné krajiny v romantickém údolí řeky Stropnice, bez přímé návaznosti na hrad či zámek. Sentimentální kompozice založená koncem 18. století se v polovině 19. století proměnila na krajinářský park v duchu anglického romantismu.

Národní přírodní památka (NPP) Terčino údolí byla vyhlášena v roce 1992 (jako státní přírodní rezervace již v roce 1949) na rozloze 139,29 ha. Předmětem ochrany NPP Terčino údolí jsou kromě hodnot krajinářského parku také regionálně významné populace zvláště chráněných rostlin – všivce lesního, prstnatce májového a populace ptáků vyhledávající rozptýlenou zeleň a staré jedince stromů.

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

Nepodléhá CC

Ing. Marek Ehrlich

  • vedoucí oddělení
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 387 312 140/kl. 128, 725 586 074
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Českých Budějovicích
Senovážné nám. 230/6, České Budějovice 37021