ÚOP v Českých Budějovicích

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu


Naučné stezky

Specialisté na historické zahrady, parky a krajinu pro vás připravili naučné stezky krajinářskými parky.

Naučná stezka zámeckým parkem v hluboké nad vltavou

Naučná stezka s deseti zastaveními návštěvníkům představuje zajímavosti z historie a současnosti zámeckého areálu i kulturní krajiny Hlubocka. 

Podrobné informace naleznete zde.

Kromě pravidelných zahrad u zámku návštěvníka zavede také do méně známého krajinářského parku, který patří k nejcennějším v jižních Čechách. Informační panely jsou doplněny bohatou obrazovou dokumentací, součástí každého panelu je orientační mapka s vyznačením místa zastavení. Trasa naučné stezky je dlouhá zhruba 2,5 km a je fyzicky málo náročná. S krátkou objížďkou v závěru trasy je sjízdná i pro dětské kočárky.

Naučná stezka zámeckým parkem v Červeném dvoře

Naučná stezka vás provede malebným krajinářským parkem u zámku Červený Dvůr na Českokrumlovsku, který byl oblíbeným letním sídlem krumlovského panstva. Trasa naučné stezky dlouhá 3 km je pro pěší lehko dostupná.

Současnou podobu dostal za Schwarzenbergů v polovině 19. století. Vycházka parkem nabízí poutavé scenérie, rámované kulisou okolních kopců. V parku zaujmou mimořádně urostlé stromy – duby, lípy, smrky a borovice.

Naučná stezka krajinářským parkem terčino údolí

Naučná stezka je středně náročná, má 12 zastavení a její délka je přibližně 7 km. Délku trasy lze podle potřeby kdykoliv zkrátit. Naučnou stezku připravila Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a Národní památkový ústav v roce 2007.

Park Terčino údolí představuje mimořádný příklad rané krajinářské tvorby, čímž se řadí k nejvýznamnějším historickým parkům v České republice. Je součástí krajinářských úprav, zřízených na panství rodu Buquoyů v Nových Hradech. Vznikl úpravou volné krajiny v romantickém údolí řeky Stropnice, bez přímé návaznosti na hrad či zámek. Sentimentální kompozice založená koncem 18. století se v polovině 19. století proměnila na krajinářský park v duchu anglického romantismu.