Město Prachatice bude usilovat již o druhý titul Historické město roku

Město Prachatice bude usilovat o titul Historické město roku v celostátním kole soutěže Cena za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. Od roku 1994 ji každoročně vyhlašuje Ministerstvo kultury ČR. Krajského kola se dále účastnila města České Budějovice a Jindřichův Hradec.

Krajské kolo soutěže posuzovala hodnotící komise složená ze zástupců Národního památkového ústavu, Ministerstva pro místní rozvoj a Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Nejvíce bodů získalo tento rok město Prachatice, České Budějovice a Jindřichův Hradec se umístily společně na druhém místě.

„Všechna tři města patří k velmi dobře udržovaným a lze je bez nadsázky považovat za výkladní skříň jižních Čech,“ zhodnotil Ing. Šnejd, ředitel Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Českých Budějovicích.  Všechna soutěžící města se ve svých historických centrech potýkají pouze s ojedinělými případy nevyužitého objektu v havarijním stavu.  „Chvályhodné je, že ve všech případech se samospráva snaží situaci aktivně řešit,“ dodává Ing. Šnejd.

Prachatice patří již řadu let oprávněně mezi nejlépe hodnocená města v rámci této soutěže, město je dokonce držitelem titulu Historické město roku 2002. V majetku města zůstala v důsledku politického vývoje po roce 1945 velká část historických městských domů, navíc od dalších vlastníků město převzalo také části hradebního systému a příkladně se o toto kulturní dědictví stará. K péči o památky v soukromém i obecním vlastnictví využívá město prostředky z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón velmi efektivně. Vlastní finanční zdroje města umožnují pečovat i o řadu památek v jeho blízkém okolí. Komise také pozitivně hodnotila, že vzhled města není narušen nevhodnými reklamními zařízeními. Prachatice jsou v péči o památky jednoznačně příkladným městem.

Jindřichův Hradec je městem s mimořádně cenným a nepochybně i velmi turisticky atraktivním historickým centrem. Titul Historické město roku se Jindřichovu Hradci již v minulosti jednou podařilo získat a to za rok 2007. Jako správný krok k lepší péči o kulturní dědictví lze hodnotit vydání regulačního plánu pro území městské památkové rezervace, zastupitelstvo města jej schválilo v roce 2021. Nejvýznamnější stavební akcí podpořenou z Programu regenerace v roce 2021 je příkladným způsobem provedená obnova části hradební zdi. Komise pozitivně hodnotila i přístup k obnově dlažeb v historickém centru.

České Budějovice jsou krajskou metropolí s mimořádně rozlehlou městskou památkovou rezervací a v mnoha aspektech je lze s předchozími dvěma městy srovnávat jen velmi obtížně. Nejvýznamnější stavební akci loňského roku je dokončení obnovy interiéru i vnějšího pláště českobudějovického biskupství. Kromě několika zdařilých památkových obnov významných městských budov, mezi nimiž je třeba na prvním místě jmenovat záchranu a konverzi bývalé Solnice a obnovu bývalého dominikánského kláštera s kostelem Obětování Panny Marie, se v posledních letech městu daří také velmi dobře pracovat s veřejným prostorem. Úprava Piaristického náměstí s přilehlým klášterem a Solnicí spoluvytvářejí ideální obraz péče o kulturní dědictví. Do budoucna je jistě důležitým úkolem zkvalitnění vizuálního působení města pomocí kultivace reklamních ploch.

Komise složená ze zástupců obou ministerstev a Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska bude nyní navštěvovat vítězná města jednotlivých krajských kol. Výsledky soutěže budou slavnostně vyhlášeny v dubnu 2022 u příležitosti Mezinárodního dne památek a historických sídel. Mezi města, která se v rámci Jihočeského kraje již stala absolutním vítězem, patří kromě Prachatic a Jindřichova Hradce také Třeboň za rok 1996 a Slavonice za rok 2017.


Předem děkujeme za zveřejnění zprávy v médiích.

Více informací na www.npu.cz nebo na https://www.npu.cz/cs/uop-ceske-budejovice

Poprvé byl titul Historické město roku udělen v roce 1995 vítěznému městu Svitavy. Od roku 1996 je Cena předávána při příležitosti slavnostního setkání, které je zároveň oslavou Mezinárodního dne památek a sídel. Vítězové krajských kol obdrží z Programu regenerace 100 000,- Kč a pamětní list. Vítěz celostátního kola soutěže získá, kromě práva užívat příslušný rok titul „Historické město roku“, hlavní cenu 1 000 000,- Kč, umělecké dílo z českého křišťálu a pamětní grafický list od předních českých umělců.

Program regenerace městských památkových rezervací (MPR) a městských památkových zón (MPZ) byl ustaven vládním usnesením z března 1992 jako nástroj záchrany a rozvoje historických jader měst a obcí. Vyhlašovateli soutěže jsou Ministerstvo kultury ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHSČMS).

Více informací o Programu regenerace MPR a MPZ naleznete rovněž na webových stránkách Ministerstva kultury: https://www.mkcr.cz/program-regenerace-mestskych-pamatkovych-rezervaci-a-mestskych-pamatkovych-zon-282.html?searchString=program%20regenerace


Kontakty:

Ing. Daniel Šnejd

ředitel NPÚ ÚOP v Českých Budějovicích, 721 589 856, snejd.daniel@npu.cz

Mgr. Kateřina Voleská

PR pracovník, NPÚ ÚOP v Českých Budějovicích, 776 627 956, voleska.katerina@npu.cz

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích je jedním ze čtrnácti krajských pracovišť NPÚ. Jeho úkolem je v Jihočeském kraji naplňovat poslání odborné instituce památkové péče dané zejména zákonem o státní památkové péči, např. zpracovávat odborné podklady pro rozhodnutí výkonných orgánů, poskytovat konzultace a odbornou pomoc vlastníkům kulturních památek při jejich obnovách a sledovat stav památkového fondu na území kraje. Pracoviště v Českých Budějovicích zpracovává návrhy na prohlašování věcí či objektů za kulturní památky a podílí se následně na jejich evidenci. Spravuje dokumentační sbírky plánů, fotografií a dalších odborných podkladů ke kulturním památkám, vede veřejně přístupnou knihovnu a vydává řadu publikací, provádí archeologické průzkumy, provozuje galerii na Senovážném nám. 6. v Českých Budějovicích.

Další informace naleznete na www.npu.cz.

Fotografie ke stažení