Město Prachatice postoupilo do celostátního kola soutěže o titul Historické město roku 2020

Město Prachatice bylo za Jihočeský kraj nominováno na titul Historické město roku 2020. Postupuje tak do celostátního kola soutěže o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón, kterou již od roku 1994 vyhlašuje Ministerstvo kultury ČR. Jako druhé se umístily České Budějovice.

České Budějovice a Prachatice jsou dvě jihočeská města, která se přihlásila do soutěže o titul Historické město roku 2020. Regionální kolo soutěže posuzovala hodnotící komise složená ze zástupců Národního památkového ústavu, Ministerstva pro místní rozvoj a Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Nejvíce bodů získalo tento rok město Prachatice, České Budějovice skončily na druhém místě.

Město Prachatice je ve srovnání s Českými Budějovicemi menší památkovou rezervací, o to více překvapí každoroční vysoký objem finančních prostředků čerpaných z Programu regenerace MPR a MPZ, v roce 2020 to bylo 2 030 000 Kč. Vysoký byl také podíl finančních prostředků na obnovu památek z rozpočtu města (2,31%). Oceňované jsou aktivity spolků a podnikatelské sféry, servis pro obyvatele a návštěvníky města. „Velmi kvalitně a podrobně byla zpracována také přihláška do soutěže,“ dodala Pálková.

České Budějovice patří mezi největší městské památkové rezervace v ČR. V posledních letech se město soustředilo na zlepšení úrovně veřejných prostranství. Nejvýznamnější obnovou roku 2020 je obnova pláště areálu bývalého dominikánského kláštera a Bílé věže, financovaná z prostředků IROP. Tím byl konsolidován prostor Piaristického náměstí.  „Program regenerace má město zpracován na velmi dobré úrovni. Počet obnovených památek prostřednictvím programu regenerace však v posledních letech stagnuje,“ zhodnotila Ing. arch. Pálková a dodává, že komise zohlednila rozdílnou úroveň v péči o historickou zástavbu, zejména ve vnitroblocích a také kvalitu reklamy na fasádách domů.

Prachatice nyní postupují do celostátního kola. Komise složená ze zástupců obou ministerstev a Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska bude nyní navštěvovat vítězná města jednotlivých krajských kol. Vítěz soutěže bude slavnostně vyhlášen v dubnu 2021 u příležitosti Mezinárodního dne památek a historických sídel. Prachatice získali titul Historické město roku již v roce 2002, mezi další jihočeská města, která byla v minulosti absolutním vítězem, patří Třeboň za rok 1996, Jindřichův Hradec za rok 2007 a naposledy Slavonice za rok 2017.


 

Předem děkujeme za zveřejnění zprávy v médiích.

Více informací na www.npu.cz nebo na

https://www.npu.cz/cs/uop-ceske-budejovice

 

Poprvé byl titul Historické město roku udělen v roce 1995 vítěznému městu Svitavy. Od roku 1996 je Cena předávána při příležitosti slavnostního setkání, které je zároveň oslavou Mezinárodního dne památek a sídel. Vítězové krajských kol obdrží z Programu regenerace 100 000,- Kč a pamětní list. Vítěz celostátního kola soutěže získá, kromě práva užívat příslušný rok titul „Historické město roku“, hlavní cenu 1 000 000,- Kč, umělecké dílo z českého křišťálu a pamětní grafický list od předních českých umělců.

Program regenerace městských památkových rezervací (MPR) a městských památkových zón (MPZ) byl ustaven vládním usnesením z března 1992 jako nástroj záchrany a rozvoje historických jader měst a obcí. Vyhlašovateli soutěže jsou Ministerstvo kultury ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHSČMS).

Více informací o Programu regenerace MPR a MPZ naleznete rovněž na webových stránkách Ministerstva kultury: https://www.mkcr.cz/program-regenerace-mestskych-pamatkovych-rezervaci-a-mestskych-pamatkovych-zon-282.html?searchString=program%20regenerace

 

Kontakty:

  • Ing. Daniel Šnejd

ředitel NPÚ ÚOP v Českých Budějovicích, 721 589 856, snejd.daniel@npu.cz

  • Ing. arch. Naděžda Pálková

vedoucí odboru péče o památkový fond, NPÚ ÚOP v Českých Budějovicích, 724 924 931, palkova.nadezda@npu.cz


Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích je jedním ze čtrnácti krajských pracovišť NPÚ. Jeho úkolem je v Jihočeském kraji naplňovat poslání odborné instituce památkové péče dané zejména zákonem o státní památkové péči, např. zpracovávat odborné podklady pro rozhodnutí výkonných orgánů, poskytovat konzultace a odbornou pomoc vlastníkům kulturních památek při jejich obnovách a sledovat stav památkového fondu na území kraje. Pracoviště v Českých Budějovicích zpracovává návrhy na prohlašování věcí či objektů za kulturní památky a podílí se následně na jejich evidenci. Spravuje dokumentační sbírky plánů, fotografií a dalších odborných podkladů ke kulturním památkám, vede veřejně přístupnou knihovnu a vydává řadu publikací, provádí archeologické průzkumy, provozuje galerii na Senovážném nám. 6. v Českých Budějovicích.

Další informace naleznete na www.npu.cz.

 

 

Fotografie ke stažení