Kulaté vydání sborníku Památky jižních Čech je na světě

Vychází již desáté pokračování sborníku Památky jižních Čech, tradičně přinášející hloubkové sondy i aktuální informace o pestrém památkovém fondu v Jihočeském kraji. V celkem 13 kratších i rozsáhlejších studiích se čtenáři dozví např. o průzkumu Zlaté stoky v Č. Budějovicích, barokních lázní v Elbančicích nebo o stavebním vývoji poutního kostela v Klokotech. Nechybí ani upozornění na významné události v jihočeské památkové péči posledních let a přehled nedávno prohlášených kulturních památek. Sborník, který vydal Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích, je možné zakoupit za zvýhodněnou cenu 248,- Kč v knihovně NPÚ na Senovážném nám. 6 v Českých Budějovicích a také v e-shopu NPÚ.

Desáté pokračování sborníku Památky jižních Čech přináší rozsáhlejší studie i drobnější informativní zprávy o pestrém památkovém fondu v Jihočeském kraji. „Je potěšující, že první ´kulaté vydání´ Památek jižních Čech lze spojit s připomenutím výročí sametové revoluce. Neopomenuli jsme se tomu věnovat i v přehledové studii v úvodním oddílu, ve které se kolega Pavel Hájek zabývá proměnami stavu venkovské architektury v demokratických společenských podmínkách,“ prozrazuje Daniel Šnejd, ředitel Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích. Dodává, že studie navazuje na výstavní projekt 30 let památkové péče po pádu železné opony a v příštím sborníku bude téma dále rozvíjeno.

Další studie se zabývají pestrými tématy souvisejícími s aktuálními výzkumy souvislostí jihočeského kulturního dědictví, zejména českobudějovické Zlaté stoky. „Kanál napájel městské rybníky od roku 1520 do poloviny 20. století. Autoři studie Daniel Kovář a Ladislav Langwail objasňují okolnosti vzniku vodního díla a jeho využívání. Čtenáři se také dozví o okolnostech jejího vzniku, kudy vedla a kde dodnes můžeme najít její pozůstatky,“ shrnuje Martin Gaži, editor sborníku. Nevelký barokní zámeček v Elbančicích na severu Táborska byl předmětem studia památkářky Jarmily Hansové. Přináší zcela nové informace o venkovských aktivitách rodu Khünburgů v 17. až 19. století, který zde založil lázně s využitím ozdravného sirného pramene. „Ale nechybějí ani informace o období sedmdesátých let 20. století, kdy zde vzniklo jedno z venkovských center alternativní kultury,“ dodává autorka.

Iva Steinová konfrontuje informace získané průzkumem náhrobků na židovském hřbitově v Dubu u Prachatic s údaji zachycenými v archivních pramenech. „Vytváří tak plastický obraz jedné z důležitých židovských komunit českého jihu,“ dodává Gaži. Dvojice autorů Lavička - Gaži přináší novou interpretaci stavebního vývoje poutního místa Klokoty u Tábora a jeho společenských souvislostí. „Jednotlivé fáze podoby areálu názorně představujeme na 3D vizualizacích, které jsou dílem Romana Lavičky a Radima Koníře,“ doplňuje Gaži. Památkářka Zdeňka Prokopová odhaluje obsah a souvislosti nálezu učiněného při opravě střechy kostela v Kájově. „Z věžní makovice byla před necelými dvěma roky vyjmuta schránka s historickými dokumenty a devocionáliemi z let 1691–1692,“ upřesňuje autorka studie, která je podrobila detailní analýze.

Kratší texty se věnují aktuálnímu dění v památkové péči na jihu Čech. Upozorňují na pozůstatky raně novověkého popraviště u Rožmberka nad Vltavou či průběh a výsledky archeologických výzkumů studny ve sklepeních hradu Landštejn. Stranou nezůstávají stavební obnovy poutního kostela v Kájově, pozdně středověké solnice v Českých Budějovicíchbarokní fary v Čakově. „Čtenáři zde naleznou také shrnutí výsledků stavebněhistorického průzkumu jednoho z měšťanských domů v Českém Krumlově po jeho nedávném požáru. Jeden z objevů kolegů z oddělení průzkumů Národního památkového ústavu je v kontextu tohoto města velmi překvapivý,“ prozrazuje Martin Gaži. Ve výběru nejzajímavějších kulturních památek nově prohlášených v roce 2018 se objevil kostel Svaté Rodiny a činžovní dům v Českých Budějovicích, areál vily Augusta Zátky v Libníči, kamenný inundační most v Mirovicích a soubor dvou kamenných mostů ve Stráži nad Nežárkou.

Sborník je dílem kolektivu autorů Jiřího Blocha, Martina Gažiho, Pavla Hájka, Jarmily Hansové, Jiřího Havlice, Zdeňky Kolářové, Daniela Kováře, Ladislava Langwaila, Romana Lavičky, Naděždy Pálkové, Zdeňky Prokopové, Ivy Steinové, Michaely Špinarové, Jany Štorkové a Aleny Vinařové. Jednotlivé svazky vycházejí již od roku 2008.

Knihu lze zakoupit za zvýhodněnou cenu 248,- Kč v knihovně nebo galerii NPÚ na Senovážném nám. 6 v Českých Budějovicích a v e-shopu NPÚ. K dostání je také v bě žné síti knihkupectví.


Předem děkujeme za zveřejnění zprávy v médiích.

Kontakty:

Ing. Daniel Šnejd, ředitel

NPÚ ÚOP v Českých Budějovicích, mob. 724 053 332,  snejd.daniel@npu.cz

Mgr. Martin Gaži, editor

NPÚ ÚOP v Českých Budějovicích, mob. 724 929 933, gazi.martin@npu.cz

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích je jedním ze čtrnácti krajských pracovišť NPÚ. Jeho úkolem je v Jihočeském kraji naplňovat poslání odborné a vědeckovýzkumné instituce památkové péče dané zejména zákonem o státní památkové péči, např. vést odborný dohled, zpracovávat odborné podklady pro rozhodnutí výkonných orgánů, poskytovat bezplatné konzultace a odbornou pomoc vlastníkům kulturních památek a vlastníkům objektů v plošně chráněných územích při obnovách těchto objektů a sledovat stav památkového fondu na území kraje. Pracoviště v Českých Budějovicích dále zpracovává návrhy na prohlašování věcí či objektů za kulturní památky, podílí se následně na jejich evidenci a provádí archeologické i jiné průzkumy. Spravuje dokumentační sbírky plánů, fotografií a dalších odborných podkladů ke kulturním památkám. V neposlední řadě vydává řadu odborných i populárně naučných publikací, vede veřejně přístupnou knihovnu, provozuje galerii na Senovážném nám. 6. v Českých Budějovicích, pořádá naučné přednášky pro veřejnost, konference, workshopy a organizuje vzdělávací programy zaměřené na různé cílové skupiny, zejména děti a studenty. Další informace jsou k nalezení na webových stránkách www.npu.cz.

Fotografie ke stažení

Soubory ke stažení