ÚOP v Českých Budějovicích

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu


České Budějovice mají šanci získat titul Historické město roku 2018

Město České Budějovice bylo za Jihočeský kraj nominováno na titul Historické město roku 2018. Postupuje tak do celostátního kola soutěže o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón, kterou již od roku 1994 vyhlašuje Ministerstvo kultury ČR. Celostátní vítěz soutěže bude slavnostně vyhlášen v dubnu 2019 u příležitosti Mezinárodního dne památek a historických sídel.

Do soutěže o titul Historické město roku 2018 se v Jihočeském kraji přihlásila dvě města – České Budějovice a Prachatice. Hodnotící komise složená ze zástupců Národního památkového ústavu, Ministerstva pro místní rozvoj a Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska vybrala jako vítěze krajského kola město České Budějovice. Na druhém místě se umístily Prachatice.

České Budějovice patří mezi největší městské památkové rezervace v České republice. V posledních letech se město soustředilo na zlepšení úrovně veřejných prostranství a parteru historického centra.  Vysokou dopravní zátěž centra se snaží snížit jeho propojením s odstavnými parkovišti prostřednictvím nových linek veřejné dopravy. „Velmi chvályhodným činem je obnovení objektu kostela Svaté Rodiny v ulici Karla IV. a jeho prohlášení za kulturní památku v prosinci 2018. Díky iniciativě studentů se poničený kostel po letech stal znovu kulturním a duchovním centrem,“ oceňuje Ing. arch. Naděžda Pálková z Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích.

Nejvýznamnější obnovou roku 2018 je nepochybně adaptace jedné z nejcennějších kulturních památek Budějovic - renesanční budovy Solnice na Piaristickém náměstí. Unikátní památka ožije a opět bude zpřístupněna veřejnosti jako restaurace a muzeum. Objekt dlouhá desetiletí chátral, díky veliké finanční investici soukromého vlastníka je před dokončením. „Jde o příkladnou obnovu, za zmínku stojí například záchrana unikátního typu goticko-renesančního krovu,“ doplnil Ing. Daniel Šnejd, ředitel územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Č. Budějovicích.

Program regenerace má město zpracován na velmi dobré úrovni. „V doporučení pro stavební činnost a v podmínkách prostorového uspořádání řeší město částečně absenci regulačního plánu,“ dodává Naděžda Pálková.

Jako druhé v tomto hodnocení skončilo jen velmi těsně město Prachatice, které se již dlouhodobě umísťuje na předních příčkách v regionálním kole při naplňování Programu regenerace MPR a MPZ. Město Prachatice dlouhodobě realizuje soustavnou, cílenou a promyšlenou péčí o historické jádro a velmi dobře spolupracuje s dalšími vlastníky domů a orgány památkové péče. „Vyzdvihnout můžeme výjimečný objem finančních prostředků čerpaný v roce 2018 z Programu regenerace ve výši 2 560 000 korun,“ poznamenala Ing. arch. Pálková s tím, že velmi kvalitně a podrobně je zpracována také přihláška do soutěže.

Poprvé byl titul Historické město roku udělen v roce 1995 vítěznému městu Svitavy. Od roku 1996 je Cena předávána při příležitosti slavnostního setkání, které je zároveň oslavou Mezinárodního dne památek a sídel. Vítězem loňského celostátního kola se staly jihočeské Slavonice. Vítězové krajských kol obdrží z Programu regenerace 100 000,- Kč a pamětní list. Vítěz celostátního kola soutěže získá, kromě práva užívat příslušný rok titul „Historické město roku“, hlavní cenu 1 000 000,- Kč, umělecké dílo z českého křišťálu a pamětní grafický list od předních českých umělců.


Předem děkujeme za zveřejnění zprávy v médiích.

Více informací na www.npu.cz nebo na https://www.npu.cz/cs/uop-ceske-budejovice

Program regenerace městských památkových rezervací (MPR) a městských památkových zón (MPZ) byl ustaven vládním usnesením z března 1992 jako nástroj záchrany a rozvoje historických jader měst a obcí. Vyhlašovateli soutěže jsou Ministerstvo kultury ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a Svaz historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHSČMS).

Více informací o Programu regenerace MPR a MPZ naleznete rovněž na webových stránkách Ministerstva kultury.


Kontakty:

Ing. Daniel Šnejd

ředitel NPÚ ÚOP v Českých Budějovicích, 721 589 856, snejd.daniel@npu.cz

Ing. arch. Naděžda Pálková

vedoucí odboru péče o památkový fond, NPÚ ÚOP v Českých Budějovicích, 724 924 931, palkova.nadezda@npu.cz

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích je jedním ze čtrnácti krajských pracovišť NPÚ. Jeho úkolem je v Jihočeském kraji naplňovat poslání odborné instituce památkové péče dané zejména zákonem o státní památkové péči, např. zpracovávat odborné podklady pro rozhodnutí výkonných orgánů, poskytovat konzultace a odbornou pomoc vlastníkům kulturních památek při jejich obnovách a sledovat stav památkového fondu na území kraje. Pracoviště v Českých Budějovicích zpracovává návrhy na prohlašování věcí či objektů za kulturní památky a podílí se následně na jejich evidenci. Spravuje dokumentační sbírky plánů, fotografií a dalších odborných podkladů ke kulturním památkám, vede veřejně přístupnou knihovnu a vydává řadu publikací, provádí archeologické průzkumy, provozuje galerii na Senovážném nám. 6. v Českých Budějovicích.

Další informace naleznete na www.npu.cz.

Fotografie ke stažení

Soubory ke stažení