ÚOP v Českých Budějovicích

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu


Výstava Schwarzenberská krajina Hlubocka a Třeboňska láká patrioty a náročnější turisty

Schwarzenberská krajina Hlubocka a Třeboňska, to je název výstavy, která se po malé pauze přesunula z Třeboně do Českých Budějovic. Provádí návštěvníky třemi stoletími, kdy na Hlubocku a Třeboňsku působil šlechtický rod Schwarzenbergů a ukazuje tak, jak tento významný rod spoluvytvářel podobu místní svébytné krajiny. K výstavě je možné zakoupit i stejnojmenný knižní katalog za zvýhodněnou cenu. Výstava je otevřena do 21. září 2018 v galerii Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích.

Výstava je výsledkem výzkumného projektu, jehož ambicí je zachytit stopy šlechtických rodů v kulturní krajině. „Pro práci na výstavě jsme oslovili odborníky z řad historiků, krajinářů či archivářů. Podařilo se nám tak rozvinout široký a pestrý pohled na dominanty této krajiny i některé aspekty každodenního života šlechty v průběhu 17. až 20. století,“ prozradila o přípravě výstavy její autorka Ludmila Ourodová-Hronková.

Krajinný ráz Třeboňska a Hlubocka formovalo od šedesátých let 17. století deset generací rodu Schwarzenbergů. Dlouholetá hospodářská činnost příslušníků tohoto rodu nejen ekonomicky rozvíjela danou oblast, ale vryla ji i svébytný ráz, který můžeme dodnes vnímat jako harmonicky působící celek a jedinečnou krásu. Schwarzenbergové v mnohém navázali na rod Rožmberků, který se výrazně zapsal do podoby dnešní jihočeské krajiny. „Vedle rozsáhlých úprav noblesních schwarzenberských sídel zde v průběhu tří staletí vznikalo množství kostelů, kaplí, panských dvorů, hospodářských a správních objektů, mysliven, hájoven, božích muk či památníků. Při toulkách po krajině si můžeme všímat zejména typického „schwarzenberského slohu“, tedy hospodářských budov s režnými cihlovými a kamennými fasádami,“ upřesňuje Ludmila Ourodová-Hronková s tím, že u mnoha staveb byli Schwarzenbergové, investory, donátory nebo patrony.

Výjimečný projekt představuje Hlubocko a Třeboňsko v nových souvislostech. „Výstavu by neměli minout místní rodáci a patrioti, lákavá může být i pro hloubavější turisty, kteří rádi poznávají krajinu i památky z jiné perspektivy a může být inspirací k návštěvě méně známého místa,“ prozrazuje  kurátorka galerie Eva Neprašová. Patnáct výstavních panelů přináší široké spektrum témat, např. ikonografii v malířských dílech, zachycení lovů, zahradní a krajinářskou tvorbu, oslavy i pohřební zvyklosti, sportovní aktivity šlechticů a mnoho dalších. „Přijďte na výstavu objevit malebné staré myslivny, honosné hospodářské dvory, staré turistické pohlednice, dobové fotografie ze společenského i každodenního života šlechticů, zdobné lovecké zbraně nebo třeba zmizelý čínský pavilónek v zámeckém parku na Hluboké,“ láká na výstavu Eva Neprašová.

Výstavu o schwarzenberské krajině Hlubocka a Třeboňska, která měla premiéru v minulém roce v zámecké galerii v Třeboni, je možné vidět poprvé i v Českých Budějovicích, a to v galerii Národního památkového ústavu na Senovážném nám. č. 6. Otevřena je od 3. do 21. září 2018 každý všední den od 9 do 16 hodin. V galerii lze zakoupit také knižní katalog výstavy, kde najdou čtenáři další informace a bohatou obrazovou dokumentaci včetně jedinečných dobových fotografií. Kniha je k prodeji za zvýhodněnou cenu 350,- korun.


Stručný přehled výstavy:

Kde: Galerie Národního památkového ústavu na Senovážném nám. č. 6 v Č. Budějovicích

Termín otevření: 3. – 21. září 2018

Otevírací doba: každý všední den od 9 do 16 hodin.

Výstava vznikla za podpory: Ministerstva kultury v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní kulturní identity (NAKI)  DF13PO1OVV001 – Kulturní krajina jako prostor pro společenskou reprezentaci a relaxaci vybraných aristokratických rodů v období od 17. do počátku 20. století.

Autorkou výstavy je PhDr. Ludmila Ourodová, Ph.D., z Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Českých Budějovicích.

Spoluautory výstavy jsou:
Mgr. David Tuma, Ph.D., Ing. Marek Ehrlich, Mgr. Mája Havlová, Ing. Jan Žižka, PhDr. Václav Grubhofer, Ph.D., Jakub Drozda, Mgr. Anna Kubíková, Mgr. Markéta Slabová, PhDr. Pavel Hájek a Mgr. Zuzana Vaverková

Redakce: Mgr. Martin Gaži

Grafické zpracování: Mgr. Tomáš Halama

Fotografie: Hugo Moc, Mgr. Tomáš Halama, PhDr. Ludmila Ourodová Ph.D.

Témata jednotlivých panelů:

 • Ikonografie
 • Zahradní a krajinářská tvorba na Hlubocku a Třeboňsku
 • Schwarzenberská lovecká zařízení
 • Hlubocko a Třeboňsko v díle Ferdinanda Runka
 • Sportovní aktivity na schwarzenberských panstvích
 • Pohřby jako prostředek reprezentace schwarzenberského rodu
 • Hony a lovy v 18. století
 • Kostely a kaple
 • Pomníky stříbrné a zlaté svatby
 • Památníky
 • Hospodářské dvory
 • Turistická krajina
 • Dobové pohlednice
 • Lovectví
 • Lovecká sezóna na Hluboké v roce 1865

Kontakty:

 • Mgr. Martin Gaži, NPÚ ÚOP v Českých Budějovicích, mob. 724 929 933, gazi.martin@npu.cz
 • PhDr. Ludmila Ourodová Ph.D., NPÚ ÚOP v Českých Budějovicích, mob. 725 584 071, ourodova.ludmila@npu.cz
 • Bc. Eva Neprašová, NPÚ ÚOP v Českých Budějovicích, mob. 777 484 583, neprasova.eva@npuc.z

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích je jedním ze čtrnácti krajských pracovišť NPÚ. Jeho úkolem je v Jihočeském kraji naplňovat poslání odborné instituce památkové péče dané zejména zákonem o státní památkové péči, např. zpracovávat odborné podklady pro rozhodnutí výkonných orgánů, poskytovat konzultace a odbornou pomoc vlastníkům kulturních památek při jejich obnovách a sledovat stav památkového fondu na území kraje. Pracoviště v Českých Budějovicích zpracovává návrhy na prohlašování věcí či objektů za kulturní památky a podílí se následně na jejich evidenci. Spravuje dokumentační sbírky plánů, fotografií a dalších odborných podkladů ke kulturním památkám, vede veřejně přístupnou knihovnu a vydává řadu publikací, provádí archeologické průzkumy, provozuje galerii na Senovážném nám. 6. v Českých Budějovicích.

Další informace naleznete na www.npu.cz.

Fotografie ke stažení

Související kontakty

Nepodléhá CC

PhDr. Ludmila Ourodová, Ph.D.

 • vedoucí oddělení
 • 387 312 140/kl. 135, 725 584 071
 • Senovážné nám. 230/6, České Budějovice