Návesní kaple jižních Čech - přednáška

Zdešov - návesní kaple, stav v roce 2018, foto Zdena Paloušová

Jarní cyklus přednášek pro veřejnost zahájí v pondělí 7. března přednáška Návesní kaple jižních Čech českobudějovických památkářů Pavla HájkaZdenky Paloušové.

Návesní kaple patří naprosto neodmyslitelně k obrazu jihočeského venkova. Výzkumu této drobné sakrální architektury se od 90. let 20. století soustavně věnují jihočeští památkáři Pavel Hájek a Zdenka Paloušová, kterým se podařilo zdokumentovat 284 objektů z 18. a první poloviny 19. století na území Jihočeského kraje. Své dlouholeté výsledky představí veřejnosti v přednášce nazvané Návesní kaple jižních Čech v pondělí 7. března v 17:00 hodin v přednáškovém sále Národního památkového ústavu na Senovážném náměstí 6 v Českých Budějovicích.

"K budování zvonic na vesnických návsích nabádala státní i vrchnostenská protipožární nařízení druhé poloviny 18. století. Hluboce zbožná mentalita venkovanů ovšem nedokázala vnímat civilní ochranu obyvatel a jejich majetku bez kontextu duchovní ochrany obce. Zvonice se tak od samého počátku propojovaly s prostory určenými pro obrazy a sochy světců, osobní i kolektivní modlitby a v některých případech i liturgické úkony včetně sloužení mší svatých", vysvětluje Pavel Hájek. Ve své přednášce se památkáři zaměří na společenské a historické souvislosti vzniku venkovských kaplí i na proměnu typologie těchto staveb na území vymezeném současnými hranicemi Jihočeského kraje.

Další přednášky se uskuteční v termínech:

  • pondělí - 21. 3. 2022 v 17h
  • pondělí -   4. 4. 2022 v 17h
  • pondělí - 25. 4. 2022 v 17h

Vstup je volný.  

Přednáškový cyklus pořádá Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm v Českých Budějovicích s cílem představit laické i odborné veřejnosti kulturní dědictví v jeho různorodosti, kráse a inspirativní síle. Přednášky jsou zaměřeny na témata z dokumentace, výzkumu a ochrany památek, přednášejícími jsou odborní pracovníci Národního památkového ústavu nebo renomovaní vědci z jiných paměťových institucí.