Obory a bažantnice - opomíjená hodnota kulturního dědictví

Výřez z mapy Staré obory v Hluboké nad Vltavou (Archiv NZM, inv. č.  inv. č. S2-37)

UPOZORNĚNÍ: Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci v ČR v souvislosti s onemocněním COVID-19 byla Galerie NPÚ od 12. 10. 2020 dočasně uzavřena a není možné výstavu navštívit. O znovuotevření Galerie budeme informovat na webových stránkách.

Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. a NPÚ, ÚOP v Českých Budějovicích Vás zvou na výstavu Obory a bažantnice - opomíjená hodnota kulturního dědictví.

  • Kdy: 3. září - 29. října 2020, každý všední den 9–16h, vstup volný
  • Kde: galerie Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Českých Budějovicích, Senovážné nám. 6, České Budějovice

Anotace: Krajina České republiky má z pohledu četnosti a historie obor a bažantnic nezpochybnitelný význam v evropském i celosvětovém měřítku. Výstava Obory a bažantnice - opomíjená hodnota kulturního dědictví představí účelová zařízení k chovu zvěře jako významná místa v kulturní historii. Při studiu historie těchto objektů lze vysledovat poměrně přesný obraz o vztahu člověka k přírodě v proměnách času. Jejich skutečný význam je však možné  pochopit pouze mezioborovým studiem.

Hlavním cílem výstavy je prezentovat funkční, zaniklé, přeměněné a obnovené obory a bažantnice na území České republiky. Výstava je jedním ze závěrečných výstupů projektu Obory a bažantnice − opomíjená hodnota kulturního dědictví (DG16P02R037) financovaného z Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity Ministerstva kultury ČR.

Plakát ke stažení.

Tisková zpráva.