Nový odborný časopis PAMÁTKY právě vychází

Víte, jaké nové objevy přinesla památková péče za uplynulý rok? Zajímá vás, co se podařilo opravit, restaurovat či zpřístupnit ve vašem městě nebo kraji? Kde proběhly zásadní výzkumy a jaké nové poznání přinesly? Odpověď na tyto i řadu dalších otázek naleznete v novém recenzovaném periodiku s názvem Památky. Tento odborný časopis se zaměřením na regionálně památkovou péči začíná vydávat Národní památkový ústav letošním rokem a bude postupně informovat o „památkovém dění“ v regionech České republiky.

Časopis Památky se zaměřuje na kulturně zainteresovanou odbornou veřejnost s cílem podnítit odbornou diskuzi a silněji propagovat myšlenku ochrany památek v regionech ČR a zvýšit povědomí o potřebě aktivit památkové péče jako nástroje zodpovědného zacházení s kulturním dědictvím. Navazuje na pestrou nabídku periodik územních odborných pracovišť NPÚ z let 1971–2021. NPÚ takto kompletuje současnou skladbu svých odborných periodik s regionálním definováním (Staletá Praha, Památky středních Čech), přičemž se podílí i na vydávání dvou periodik obdobného vymezení s univerzitními pracovišti: Fontes Nissae/Prameny Nisy a Monumentorum Custos – časopis pro památky severozápadních Čech.

Časopis v moderním designu nabízí potřebné konkrétní znalosti k historii objektů, k vlastnímu oboru památkové péče, kritickou analýzu dnešního rozhodování a zpravuje o činnosti pracovišť státní památkové péče v regionech. Představuje ukončené a probíhající restaurátorské a revitalizační projekty, seznamuje s nově vyhlášenými památkami, s výsledky výzkumů aj. Dále informuje o aktuálním dění ve státní památkové péči, o aktuálním vývoji v oblasti ochrany a uchování památek, o nových publikacích, aktuálních událostech, a to vždy k vymezenému regionu, anebo k dílčímu diskurznímu tématu reagujícímu na aktuální společenské a kulturní výzvy.

S respektem k národnímu kulturnímu dědictví usiluje časopis šířit poznání a probouzet odborný zájem a nadšení pro naše památky v jejich rozmanitosti a členitosti, pro jejich péči a restaurování, pro porozumění jejich odkazu a hodnoty,“ uvádí předsedkyně redakční rady časopisu a vědecká tajemnice NPÚ PhDr. Jitka Balcarová, Ph.D. Redaktor prvního čísla zaměřeného na jižní Čechy Mgr. Martin Gaži dodává: „První číslo nabízí opravdu pestrou škálu témat – od hledání podoby hradu Zvíkov před jeho částečnou přestavbou v 19. století či průzkumu skvostů uchovávaných v českokrumlovské zámecké knihovně, až po objevování památek, na které se zapomnělo: středověkých špitálů ve Vyšším Brodě nebo nejstaršího venkovského stavení v Čechách. Nechybí ani rozhovor o jihočeské památkové péči na přelomu 60. a 70. let 20. století s nedávno zemřelým doyenem oboru Ing. Alešem Krejčů.“

Pojďte objevovat, poznávat, vzpomínat a ochraňovat památky ve vašem regionu v nových, leckdy nečekaných souvislostech. Přečtěte si zprávy z oblasti kulturních dějin a památkové péče o budovy a umění, o archeologických památkových a restaurátorských pracích ve vašem regionu přímo od jejich aktérů. Poznejte lidi za památkami – investory, vlastníky památek, jejich správce a uživatele, restaurátory, památkáře, badatele, úředníky odborů památkové péče, dobrovolníky a další.

Obsah: Recenzované odborné články a materiály, zprávy z konferencí, o expozicích a výstavách, o seminářích, přednáškách, o prováděných obnovách, záchranných výzkumech v podobě stálých a přídavných rubrik s návazností na konkrétní regiony v ČR v souladu s územním vymezením odborných pracovišť NPÚ. 

Rubriky: Recenzované články a studie, nerecenzovaná část „Ze světa památek“.

Periodicita: Časopis vychází 5x ročně, případně vycházejí mimořádná čísla na aktuální témata (suplementa).

Recenzní řízení: Odborné články a materiály publikované na jeho stránkách procházejí standardním anonymním recenzním řízením za účasti minimálně dvou nezávislých posuzovatelů.

Autoři: Časopis nabízí prostor k odborné diskusi všem, kteří se zabývají památkami, ať už působí na univerzitách, ve výzkumných organizacích, v paměťových institucích, na památkových úřadech nebo ve správě budov, jako urbanisté, architekti, stavební historici, restaurátoři nebo vlastníci památek.

Čtenáři: Časopis je určen všem zájemcům o památky, kulturní dědictví, obor památková péče, kulturní historii, a to jak z řad odborníků, vědeckých pracovníků, tak z řad zaměstnanců státní správy i místních samospráv a širší poučené laické veřejnosti. 

 

Více o časopise

Odkaz na e-shop

Fotografie ke stažení

Související kontakty

9407842C-D2AF-4D98-8BF6-8A7FBD413D45

PhDr. Jitka Balcarová, Ph.D.

  • vedoucí odboru
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 220 184 076, 702 170 355
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A Generální ředitelství NPÚ
K Starému Bubenči 569/4, Praha

Mgr. Blanka Černá

  • tisková mluvčí
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 724 511 225
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A Generální ředitelství NPÚ
/,