Ceny Patrimonium pro futuro mají své vítěze

Národní památkový ústav udělil ceny za nejlepší počiny v památkové péči za uplynulý rok. Osmý ročník cen Patrimonium pro futuro se konal v úterý 9. listopadu na Nové scéně Národního divadla v Praze a poprvé ho v přímém přenosu na ČT art mohli sledovat i diváci u televizních obrazovek. Letošní ročník přinesl novinky také v podobě rozšířených kategorií i samotné ceny, kterou vyrobila společnost Lasvit podle návrhu Kurta Gebauera.

V kategorii objev/nález roku odborná porota ocenila Arcibiskupství olomoucké a společnost SEADD za nález středověkých stavebních konstrukcí topenišť v klášteře na Velehradě. Porota ocenila zejména citlivost k památkovým hodnotám a nadstandardní odhodlání k jejich ochraně, které vlastník projevil poté, co byly v rámci revitalizace bývalého kláštera na Velehradě objeveny pozůstatky topenišť včetně topeniště středověké černé klášterní kuchyně. Po tomto nálezu vlastník ochotně zásadním způsobem změnil původně zamýšlené provozní schéma a upřednostnil prezentaci tohoto výjimečného nálezu.

Cenu za záchranu památky si odnesl Petr Antoni, předseda Spolku Mederova domu v Žatci, za záchranu gotického domu č. p. 102 v Žatci, jenž je jednou z nejstarších místních památek s jádrem ze 14. století. Porota ocenila mimořádné nasazení a odhodlání zachránit stavbu, jež byla považována za nezachranitelnou. Ocenila také zodpovědný přístup při provádění výzkumů a průzkumů, které přinesly zajímavé poznatky i podporu, kterou projekt záchrany získal ze strany místní komunity.

Jednou z nových kategorií je příkladná správa a prezentace památkových objektů, v níž jsou nominováni nejen kasteláni památek ve správě NPÚ, ale i jiných subjektů. Historicky první vítězkou se tak stala Jana Germenis-Hildprant ze zámku Blatná. Na tomto zámku vyrůstala, v roce 1951 však její rodina musela Československo opustit. V polovině devadesátých let se Jana Germenis-Hildprant do České republiky vrátila a od roku 2014 žije opět v Blatné, kde spravuje rodinné dědictví včetně blatenského zámku, který byl rodině vrácen v restituci. Cena jí byla udělena za péči o svěřené kulturní dědictví i snahu jej v co nejlepším stavu předat dalším generacím.

Další novinkou letošního ročníku je i samostatná kategorie restaurování památky, jejímž vítězem se stal městys Nepomyšl za odkryv a restaurování nástěnných maleb v kostele sv. Mikuláše v Nepomyšli. Porota ocenila nejen správný postup při obnově kostela, který umožnil objev významného díla, ale také zapojení obce, jež pečlivou obnovu a prezentaci souboru maleb financovala z vlastního rozpočtu.

Nově porota udílela ocenění také v kategorii památková konverze, v níž si cenu převzala společnost Merlot d'Or za konverzi provozovny bývalého železářství „Koula a syn“ v Praze na vinotéku a banku vín. Tento rozsahem malý, ale velmi inspirativní počin je dokladem toho, že invenčním přístupem lze starému vdechnout nový život a dát mu současné využití. Porota vyzdvihla nejen celkové vyznění obnovy ale i pozornost, jež byla věnována detailům.

Osobností roku se stal Karel Schmied, jehož dlouholetá činnost na poli ochrany, obnovy a propagace chebské lidové architektury přinesla skvělé výsledky a zásadně přispěla k jejímu uchování.

V kategorii prezentace a popularizace cenu převzal Pavel Šercl, majitel Jizerskohorského technického muzea v Bílém Potoce. Ten areál textilní továrny zakoupil v roce 2002, následně inicioval prohlášení celého komplexu za kulturní památku a v roce 2011 započal s jeho postupnou rehabilitací. Porota ocenila citlivé provedení opravy zchátralého areálu, především ale také využití jeho části jako veřejně přístupné muzejní expozice a zázemí pro pořádání doprovodných programů.

Vítězem kategorie obnova památky se stala Federace židovských obcí v ČR za obnovu venkovské synagogy v Polici. Porota ocenila nejen citlivé provedení samotné obnovy, ale zejména její precizní vědecký způsob, reagující na průběžná zjištění a nálezy.

Cenu generální ředitelky NPÚ, která je udílena napříč všemi kategoriemi, si letos odneslo Národní muzeum v přírodě za obnovu jídelny Libušín po rozsáhlém požáru. Jídelnu Libušín, mistrovské dílo architekta Dušana Jurkoviče, v roce 2014 fatálně poškodil rozsáhlý požár. Na základě průzkumů a dobových fotografií se roubenou stavbu podařilo obnovit jedinečným způsobem, která v Evropě nemá obdobu. Generální ředitelka NPÚ Naďa Goryczková ocenila důraz na tradiční řemeslné technologie a důslednost, s níž byly výsledky průzkumů aplikovány při realizaci stavby. Vyzdvihla také význam obnovy pro celospolečenské uvědomění a ocenění památkových a kulturních hodnot.

Cenu veřejnosti Památky děkují, jejíhož laureáta vybírali lidé v online hlasování ze všech 34 nominací, si převzali zástupci společnosti Czech Property Investments, a.s. a architekt Marek Tichý z TaK Architects za obnovu bývalé budovy Elektrických podniků hlavního města Prahy.

Záznam slavnostního udílení cen NPÚ Patrimonium pro futuro můžete zhlédnout zde.

Fotografie ke stažení