Odborná informace: Návrh Metropolitního plánu hl. m. Prahy vykazuje vážné nedostatky

Národní památkový ústav vydává (v souladu s §32 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění) jako informaci pro veřejnost odborný názor na návrh Metropolitního plánu hl. m. Prahy (MP), který se týká i mnoha kulturních památek a památkových území, jejichž ochranu má spolu s orgány státní správy na úseku státní památkové péče garantovat. Podrobné informace naleznete v dokumentu, který je ke stažení níže.

Fotografie ke stažení

Soubory ke stažení

Odborná informace NPÚ DOCX (196,96 KB)