Centrum studijních pobytů v Českém Krumlově se slavnostně otevřelo

Centrum studijních pobytů v Českém Krumlově realizované v areálu státního hradu a zámku díky podpoře z Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru 2009–2014 bylo slavnostně otevřeno ve čtvrtek 24. listopadu 2016. Národní památkový ústav tak během posledních šesti let úspěšně zrealizoval na českokrumlovském zámku již druhý projekt financovaný z EHP fondů. Studijní centrum bude sloužit účastníkům intenzivních studijně rekreačních pobytů z tuzemských i zahraničních univerzit.

Projekt na vybudování Centra studijních pobytů byl jedním z pětadvaceti projektů, které uspěly v konkurenci dalších dvou stovek žádostí v rámci Programové oblasti č. 16 – Kulturní dědictví a získaly dotaci z Finančních mechanismů EHP 2009–2014 v prioritní ose Zachování a revitalizace kulturního a přírodního dědictví. Celkové náklady, které dosáhly výše 37 570 740 Kč, byly z 68 procent hrazeny ze získaného grantu a z 32 procent z finančních prostředků vyčleněných ve státním rozpočtu. „Národní památkový ústav se v obou dosud vypisovaných programových obdobích 2004–2009 a 2009–2014 ucházel o finanční pomoc v rámci EHP fondů. Ze sedmi vybraných projektů se dva týkají Českého Krumlova. V letech 2010–2011 bylo vytvořeno Hradní muzeum a v letošním roce slavnostně otevíráme Centrum studijních pobytů,“ vyzdvihuje ojedinělý úspěch Naděžda Goryczková, generální ředitelka Národního památkového ústavu.

 

Cílem projektu byla nejen stavební a památková obnova dlouho nevyužívaného a historicky zajímavého objektu bývalé konírny na prvním zámeckém nádvoří, ale zároveň snaha jej atraktivně a funkčně rehabilitovat pro zcela nové využití – pro poznání, bádání a studium,“ vysvětluje Petr Pavelec, ředitel Územní památkové správy Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích. V prostorách dvou monumentálních sloupových síní v přízemí vznikly přednáškové sály, místnosti v patře budou zčásti využívány jako učebny a zčásti společně s podkrovím budou sloužit k ubytovacím účelům. „Tematicky se studijní centrum zaměří nejen na problematiku správy, obnovy a rozvoje památky UNESCO, ale také na otázky z oblasti kultury a venkova v Čechách a střední Evropě. Prestižní domácí i zahraniční univerzity tak po mnoha letech úsilí mohou vysílat své studenty a pedagogy na poznávací studia s pobytem v místě,“ přibližuje poslání projektu Pavel Slavko, vedoucí projektu a kastelán hradu a zámku Český Krumlov. Na realizaci projektu se partnersky podílí osm subjektů, mezi nimiž nechybí české ani zahraniční univerzity z Norska či Kanady.

 

Aktivní provoz Centra studijních pobytů bude zahájen v pátek 25. listopadu 2016 mezinárodní konferencí na téma „Památka UNESCO, místo s mimořádnými universálními hodnotami, místo vědy a výzkumu.“ Mezi hosty i řečníky budou zástupci tuzemských i zahraničních partnerů. „Hlavním cílem konference je prodiskutovat budoucí strategie a výzvy vzdělání v oborech historie, kultury a environmentálních disciplín s přihlédnutím na využití studijního centra,“ popisuje záměr konference Petr Pavelec, a doplňuje, že „kromě témat věnovaných rekonstrukci objektu, kapacitám, vybavení, edukačním možnostem a vizím budoucího provozu se příspěvky zaměří i na obsahovou náplň jednotlivých kurzů partnerských univerzit či jiných subjektů, diskutovat se bude o možných formách spolupráce při studijních programech a podobně.“

 

Za posledních 26 let prošel areál státního hradu a zámku Český Krumlov významným vývojem z hlediska zpřístupnění, rozšíření návštěvnických aktivit a celkovou stavební a restaurátorskou obnovou, jejíž výsledky byly v letech 2002 a 2008 ohodnoceny nejvýznamnějšími mezinárodními oceněními Europa Nostra.

 

Budova bývalých koníren sloužila svému původnímu účelu do roku 1938. Tehdy byla přestavěna pro kancelářské účely a v přízemí vznikly sloupová a pilířová síň. V budově pak po sobě sídlily NSDAP a následně Sbor národní bezpečnosti. Krátce po roce 1989 vznikla ve sloupové síni výstavní galerie, avšak zbývající kapacita budovy zůstala nevyužita a chátrala.

 

Vznik Centra studijních pobytů si vyžádal komplexní úpravy interiéru i exteriéru, včetně rekonstrukce inženýrských sítí. „Byly konzervovány a obnoveny fasádní pláště, opraven krov a střešní plášť, který byl navíc doplněn historicky doložitelnými střešními vikýři. Prostor před studijním centrem byl nově vydlážděn a do interiéru se vstupuje obnovenými původními dveřmi. Ve vnitřních prostorách budovy bylo nutné odstranit druhotně vložené a nevhodné příčky a stěny a v případě sloupové i pilířové síně navrátit úroveň nivelity podlah do původního stavu. Tato zásadní úprava vstupu do prvního nadzemního podlaží umožňuje bezbariérový přístup do obou přednáškových sálů.  Během stavebních prací byly objeveny a následně zakonzervovány nástěnné malby připomínající působení NSDAP a SNB v této budově,“ shrnuje stavební úpravy Josef Masaryk, administrátor projektu a vedoucí Odboru správy a prezentace kulturního majetku Územní památkové správy Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích. Interiérové konstrukční prvky jako okna, dveře, mříže apod., včetně nového vybavení Centra studijních pobytů, je zařízeno a inspirováno stylovou výbavou v duchu meziválečného období 20. století.

 

Partneři projektu:

 • HLB – Norwegian University College of Agriculture and Rural Development
 • Dalhousie University, Faculty of Arts and Social Scientes
 • České vysoké učení technické, Fakulta architektury
 • Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí
 • Akademie múzických umění Praha, Ústav taneční vědy, Hudební a taneční fakulta
 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Filozofická fakulta
 • Město Český Krumlov

Nadace Barokního divadla zámku Český Krumlov

Fotografie ke stažení

Související kontakty

Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.

 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 386 358 141, 607 661 967
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚPS v Českých Budějovicích
nám. Přemysla Otakara II. 121/34, České Budějovice

Ing. Josef Masaryk

 • vedoucí odboru
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 606 541 090
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚPS v Českých Budějovicích
Pražská 773/93, České Budějovice

PhDr. Pavel Slavko

 • správce objektu - kastelán
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 380 704 712, 607 559 430
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A Český Krumlov
Zámek 59/, Český Krumlov