Zpřístupňování archivních fondů NPÚ

Kvalitní ochrana památek vyžaduje jejich důkladnou znalost. Národní památkový ústav proto po dlouhou dobu – některá pracoviště fakticky téměř sto let – systematicky shromažďuje a třídí informace o historii památkových objektů, o jejich užívání, přestavbách a podobně.

Sbírky, depozitáře a spisovny pracovišť Národního památkového ústavu tedy uchovávají velké množství historických fotografií, stavebních plánů, zpráv z různých průzkumů, listin, spisů a dalších cenných dokumentů. Fotoarchiv Národního památkového ústavu například obsahuje téměř milion fotografií včetně 70 tisíc cenných skleněných negativů, z nichž některé pocházejí z konce 19. století, a tisíců negativů i diapozitivů. Sbírky NPÚ však obsahují také plány, matrice a polní náčrtky – a mezi nimi nesmírně vzácné historické unikáty.

Do většiny dokumentů je dnes možné nahlédnout pouze tam, kde jsou uloženy – tedy na regionálním územním odborném pracovišti NPÚ v kraji, v němž se památka nachází. Část listin, historických fotografií, plánů a dalších dokumentů je však již digitalizovaná a přístupná on-line.