Obnova piaristické zahrady v Příboře

Obnova zahrady u kláštera piaristů byla druhou etapou celkové rehabilitace významného památkově chráněného areálu na území města Příbora. Spolu s klášterem, jehož oprava byla dokončena v roce 2012, patří svým rozsahem a významem k největším akcím svého druhu na území Moravskoslezského kraje.

Zahrada je součástí městské památkové rezervace Příbor a nachází se v západní části historického jádra města. Vznikala postupně jako součást klášterního komplexu piaristické koleje počátkem 18. století. Po odchodu piaristického řádu z Příbora sloužila nadále jako užitková i okrasná zahrada a v druhé polovině 19. století se stala školní pokusnou zahradou učitelského ústavu, zřízeného v budově bývalé piaristické koleje.

Cílem obnovy areálu byla realizace plochy s požadovanou funkcí nového veřejného prostoru pro výchovné, kulturně společenské a relaxační účely. Původní plocha zahrady byla před zahájením zpracování dokumentace rozšířena o další pozemek východně od areálu, čímž byl dán předpoklad pro funkční propojení zahrady směrem k historickému centru města. V nové kompozici zahrady byly respektovány některé charakteristické prvky, typické pro zahrady klášterních komplexů, např. reminiscence křížové dispozice pěších komunikací s centrálně umístěným vodním prvkem, obnova větších travnatých ploch, zachování a obnova ovocného sadu, trvalkové záhony, bylinková zahrádka, treláže na fasádě klášterní budovy apod. Zpevněné plochy byly řešeny převážně z tradičních materiálů jako např. štětové komunikace, velkoplošná dlažba z godulského pískovce, použity byly i nové technologie např. cesty z MZK anebo pigmentovaný beton. Součástí kompozice jsou i nové stavební prvky jako dřevěný altán v bylinkové zahradě, pergola, kamenné lavice, podium s netypickým zastřešením, dřevěný obrazový rám apod. Zahrada je doplněna kvalitním mobiliářem, celkově nově oplocena a osvětlena.

 

 

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.