Památková obnova nového sídla územního odborného pracoviště NPÚ v Ostravě

Památkově chráněná budova v ulici Odboje se stala novým působištěm územního odborného pracoviště v Ostravě v září 2015. Někdejší sídlo Okresního sociálně-zdravotního ústavu z roku 1933 vypovídá o meziválečném rozmachu ostravské architektury. Modernistická budova prošla náročnou obnovou.

Cílem obnovy budovy bylo jednak zlepšení stavebně-technického stavu a tepelně-izolačních vlastností, především však celková rehabilitace památkových hodnot objektu. Nutná byla izolace spodní stavby a sanace soklového zdiva, po obvodu objektu byla provedena drenáž. Zlepšení tepelně-izolačních vlastností bylo dosaženo zateplením plochých střech, podlah v suterénu a obvodového zdiva, vložením izolačních dvojskel do vnějších okenních křídel, realizací „předstěny“ s izolačními dvojskly v prostoru bočních schodišť a realizací repliky prosklené stěny z ocelových profilů s izolačními dvojskly u hlavního schodiště. Velmi špatný stav vnějších omítek vedl stavebníka i projektanty k rozhodnutí užít při obnově vnější kontaktní zateplovací systém z fenolických desek Kooltherm. Tím byla minimalizována tloušťka zateplení, na kterém se podařilo provést probarvenou škrábanou minerální omítku se slídou, tedy modifikovanou břízolitovou omítku odpovídající původnímu řešení fasády.
 

Dispoziční řešení v maximální možné míře respektuje původní uspořádání, odstraněny byly některé novodobé stavební zásahy, jako např. vestavba zděné výtahové šachty v zrcadle schodiště (byla nahrazena výtahovou šachtou prosklenou). Vybourány byly i některé novodobé příčky. Zcela přestavěno bylo druhotně přistavěné a utilitárně řešené jižní křídlo pro potřeby archeologického depozitáře.

Prioritou obnovy bylo zachování všech původních konstrukcí, prvků a detailů, případně jejich doplnění kopiemi. Za velmi zdařilé lze považovat repase okenních a dveřních výplní, obnovu a doplnění obkladů, dlažeb a podlah z litého teraca, schodišťových zábradlí, okenního a dveřního kování, ale i litinových radiátorů z doby výstavby objektu.

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.