Část dvojvily bratří Čapků čp. 1853 v Praze na Vinohradech

Jako by Karel Čapek právě někam odešel... Takový pocit nutně musí mít každý, kdo vstoupí do nebývale autenticky zachovaných interiérů Karlovy části rodinného domu bratří Čapků. Městská část Praha 10 Karlovu část dvojvily v roce 2013 koupila a umožnila provedení soupisu unikátního mobiliářového vybavení. V kategorii záchrana a obnova památky za svůj počin získala Cenu NPÚ Patrimonium pro futuro.

  • Stůl Karla Čapka v podkroví vily bratří Čapků (2015)

    Stůl Karla Čapka v podkroví vily bratří Čapků (2015)

Rodinný dům na Vinohradech si bratři Čapkové nechali postavit v letech 1923–1924 podle návrhu Ladislava Machoně. Každý se nastěhoval do své poloviny vily, o zahradu se starali společně. Po jejich smrti připadl dům dědicům, v případě Karla Čapka jeho manželce Olze Scheinpflugové a posléze jejím příbuzným, kteří se na jaře 2013 rozhodli svou část – která již měla statut nemovité kulturní památky – prodat, a to výhradně jako celek.

Kromě objektu a zahrady to byl i historický inventář a veškeré unikátní vybavení, tedy nábytek, knihovna, obrazy, sochy, předměty uměleckého řemesla, orientální koberce, archiválie, rukopisy, fotografie a dopisy atd. Obava, že případný kupec by nemusel dostatečně reflektovat kulturně-historický význam vily, vedla v červnu městskou část Praha 10 k tomu, že koncem září uzavřela kupní smlouvu a vilu získala za bezmála 44 milionů korun do svého vlastnictví. Radnice Prahy 10 nyní připravuje ve spolupráci s odborníky zvláště ze Společnosti bratří Čapků a Památníku Karla Čapka koncept budoucího využití nevšedního domu. Záměrem je zpřístupnit jej veřejnosti, ovšem v režimu, který umožní zachovat určitou pietu vůči památným prostorám a lidem, kteří je obývali. Ve vile by mohla vzniknout studovna a návštěvní místnost a radnice zamýšlí interiéry využívat občas i jako reprezentační prostory při oficiálních příležitostech.

Společnost bratří Čapků a České centrum mezinárodního PEN klubu zaslalo v září 2013 ministerstvu kultury návrh na prohlášení movitého vybavení vily za kulturní památku. Právě o osud tohoto souboru měla odborná veřejnost největší obavy, neboť nebyl památkově chráněn a mohl být jednoduše rozprodán. Ministerstvo proto pověřilo NPÚ, ÚOP v Praze kompletní dokumentací veškerého hodnotného vybavení v interiérech vily. Součástí soupisu, který od února 2014 odborníci pořizovali, je u každé položky popis zahrnující zhodnocení stavu, materiálu či techniky, autorství, datování a rozměry a samozřejmě podrobná fotodokumentace. Mezi unikátními objevy jsou i dosud nezveřejněné fotografie a dopisy, jejichž nález inspiroval radnici městské části k záměru uspořádat výstavu Návštěva u Karla Čapka v Galerii DESET: nedočkavým zájemcům to umožnilo už v září a říjnu 2014 alespoň nahlédnout do pokladů vily, jejíž zpřístupnění bylo předběžně plánováno již od jara 2015. Přípravné práce a diskuse o libretu vily si ale vyžádaly delší čas (mezitím uspořádala Praha 10 tamtéž v říjnu 2015 výstavu Sám proti světu – fotografie Karla Čapka). Jen soupis veškerého nemovitého vybavení, fotografií, listin, grafických listů, korespondence atd., na jehož zdárném dovedení do konce měli lví podíl pracovníci odboru dokumentace ÚOP v Praze, trval až do listopadu 2015. Po vyhotovení soupisu zaslalo na začátku roku 2016 ÚOP v Praze na ministerstvo kultury návrh na prohlášení vybraného souboru o 455 položkách za movitou kulturní památku.

Radnice Prahy 10 uskutečnila svůj záměr v době, kdy se jiná města a obce spíše podobných nekomerčních kulturních a veřejně prospěšných projektů v památkově cenných nemovitostech z investičních a rozpočtových důvodů zříkají. Navíc jde o objekt, jehož rekonstrukci bude třeba ještě financovat, což radnice zohlednila již v rozpočtu na rok 2015.


Vlastník: městská část Praha 10
Laureát Ceny NPÚ Patrimonium pro futuro za rok 2013 v kategorii záchrana a obnova památky

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.